החל מינואר 2022 גיל הפרישה לנשים מועלה בהדרגה מ-62 ל-65
דף זה מרכז הטבות והקלות בתנאי זכאות שונים לנשים שמועד הגעתן לגיל פרישה נדחה


החל מינואר 2022 גיל הפרישה לנשים מועלה בהדרגה מ-62 ל-65 בהתאם לתאריך הלידה שלהן, כפי שמפורט בטבלה בהמשך.

 • בעקבות העלאת גיל הפרישה נקבעו ההטבות שיפורטו כאן עבור נשים שמועד ההגעה שלהן לגיל פרישה נדחה.

מענק עבודה

מענק לנשים שאין להן הכנסות מעבודה

 • נשים שנולדו בין 01.01.1960 ל-31.12.1966 ואין להן הכנסות מעבודה עשויות לקבל מענק מהמוסד לביטוח לאומי.
 • המענק משולם החל מגיל 62 במשך 4 חודשים.
 • למידע נוסף ראו מענק מעבר לנשים בנות 62 שלא עובדות.

הארכת תקופת הזכאות לדמי אבטלה

 • נשים בגיל 67-57 שזכאיות לדמי אבטלה ונולדו בשנת 1960 ואילך יוכלו לקבל עד 300 ימי אבטלה (במקום 175 ימים), במשך 18 חודשים (במקום 12 חודשים).
 • למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

הנחה בארנונה בשיעור 30%

 • אזרחים ותיקים (נשים וגברים החל מגיל פרישה) עשויים להיות זכאים להנחה בארנונה בשיעור 30% שמותנית בגובה ההכנסות.
 • בשנים 2025-2022 נשים שמלאו להן 62 עשויות לקבל הנחה זו לפני שיגיעו לגיל הפרישה (בהתאם לגובה הכנסותיהן).
 • למידע נוסף ראו הנחה בארנונה לאזרחים ותיקים.

הנחות בתחבורה הציבורית

 • אזרחים ותיקים (נשים וגברים החל מגיל פרישה) זכאים להנחה של 50% על נסיעות בתחבורה הציבורית.
 • בשנים 2025-2022 נשים שמלאו להן 62 זכאיות להנחה זו לפני שיגיעו לגיל הפרישה.
 • למידע נוסף ראו הנחה בתחבורה הציבורית לאזרחים ותיקים.

נשים שמקבלות הבטחת/השלמת הכנסה

תוספת לקצבה

הנחה בארנונה בשיעור 100%

הנחה ברכישת תרופות

הנחה בחשבון החשמל

גיל הפרישה לנשים שנולדו מינואר 1960 ואילך

תאריך הלידה של האישה גיל הזכאות
ינואר עד דצמבר 1960 62 ו-4 חודשים
ינואר עד דצמבר 1961 62 ו-8 חודשים
ינואר עד דצמבר 1962 63
ינואר עד דצמבר 1963 63 ו-3 חודשים
ינואר עד דצמבר 1964 63 ו-6 חודשים
ינואר עד דצמבר 1965 63 ו-9 חודשים
ינואר עד דצמבר 1966 64
ינואר עד דצמבר 1967 64 ו-3 חודשים
ינואר עד דצמבר 1968 64 ו-6 חודשים
ינואר עד דצמבר 1969 64 ו-9 חודשים
1970 ואילך 65
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים