נכים פגועי רגליים שדרגת פגיעתם מ-40% ומעלה זכאים לסיוע בקניה ואחזקת רכב


נכים פגועי רגליים שדרגת פגיעתם מ-40% ומעלה זכאים לסיוע בקניה ואחזקת רכב. הסיוע כולל את ההטבות הבאות:

 • מתן הלוואה עומדת לפי התנאים המפורטים ברשות לזכויות ניצולי השואה, לכיסוי המסים החלים על רכישת רכב או החלפתו.
 • מתן הלוואה רגילה לרכישת רכב או החלפתו.
 • הענקת פחת רגיל ו"פחת נוסף" ממיסי הרכב בעת החלפתו (האישור ניתן על ידי הרשות).
 • השתתפות בהוצאות אחזקתו של הרכב כמפורט בנהלים.
 • נכה שהרשות עוזרת לו ברכישת רכב, זכאי להנחה באגרת הרישוי עפ"י אישור שימסור מטעם הרשות.

מי זכאי?

 • נכה רגליים שדרגת נכותו בין 49.9% - 40% הנוהג בעצמו, זכאי לקבל הלוואה בשעור יחסי לדרגת נכותו, מסכום המסים החלים על הרכב ובהתאם לדגם שנקבע. הזכאות כוללת רכב אוטומטי בנפח מנוע עד 1300 סמ"ק.
 • נכה רגליים שדרגת נכותו מ-50% ומעלה הנוהג בעצמו, זכאי לקבל הלוואה במלוא סכום המסים החלים על הרכב בהתאם לדגם שנקבע. הזכאות כוללת רכב אוטומטי בנפח מנוע עד 1800 סמ"ק, הדגם הסטנדרטי.
 • אלמנת נכה שנפטר, בתנאי שברשותה רישיון נהיגה בר תוקף, רשאית להעביר את הבעלות ברכב על שמה, מותנה בתשלום המסים בזמן מכירתו.

תהליך מימוש הזכות

 • לקבלת הלוואה עומדת לכיסוי מסים על רכב, יש לפנות למחלקה לשירותים רפואיים של הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר. יש לצרף לבקשה צילומים של רישיון הנהיגה ורישיון הרכב.
 • המחלקה לשירותים רפואיים תשלח לנכה בדואר אישור למתן הלוואה במקור + העתק. האישור תקף ל-6 חדשים.
 • יש לפנות למכס עם האישור לקבלת ההלוואה העומדת.

חשוב לדעת

דמי ניידות:

 • נכי המלחמה בנאצים שנקבעה להם נכות מוכרת ברגלים, מ-40% ומעלה,ואין ברשות הנכה רכב, יהיה זכאי להשתתפות בדמי ניידות לפי השתייכותו לאחת משתי הקבוצות הבאות:
 • בעלי נכות מוכרת ברגלים בין 40-99 אחוזים - דמי ניידות בסך 710 ₪ (נכון לשנת 2023).
 • בעלי נכות מוכרת ברגלים של 100 אחוזים -דמי ניידות 909 ₪.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לאזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 של אגף בכיר אזרחים ותיקים מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

הרחבות ופירסומים