הלוואות לניצולי שואה ולנכי המלחמה בנאצים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים המקבלים תגמול ממשרד האוצר זכאים להלוואות לצרכים שונים
למידע נוסף ראו באתר הרשות לזכויות ניצולי השואה

הרשות לזכויות ניצולי שואה מעניקה הלוואות לניצולי שואה ולנכי המלחמה בנאצים לרכישת/שכירת דירה, שיפוצים, שיקום, נישואי בן/בת, גם לאלמנים/ות.
פירוט תנאי ההלוואות:

סוג ההלוואה סכום מקסימלי
רכישת רכב רפואי (מי שקיבל פטור ממיסים בלבד) עד 8,500 ש"ח
טיפול רפואי (כולל טיפול שיניים) עד 8,500 ש"ח
רכישת דירה עד 7,100 ש"ח
שכירות עד 5,300 ש"ח
שיפוצים עד 5,300 ש"ח
נישואי בן/בת עד 5,300 ש"ח
שיקום - לכל מטרה עד 3,800 ש"ח
ריבית שנתית 1.04% לשנה ( החל מיולי 2015) ב-24 תשלומים חודשיים

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים