ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים המקבלים תגמול ממשרד האוצר זכאים להלוואות לצרכים שונים
ראו גם

הרשות לזכויות ניצולי שואה מעניקה הלוואות לניצולי שואה ולנכי המלחמה בנאצים לרכישת/שכירת דירה, שיפוצים, שיקום, נישואי בן/בת, גם לאלמנים/ות.
פירוט תנאי ההלוואות:

סוג ההלוואה סכום מקסימלי
רכישת רכב רפואי (מי שקיבל פטור ממיסים בלבד) עד 8,500 ₪
טיפול רפואי (כולל טיפול שיניים) עד 8,500 ₪
רכישת קולנועית עד 8,500 ₪
רכישת דירה עד 7,100 ₪
שכירות עד 5,300 ₪
שיפוצים עד 5,300 ₪
נישואי בן/בת עד 5,300 ₪
שיקום - לכל מטרה עד 3,800 ₪
ריבית שנתית 3.94% לשנה (החל מינואר 2023) ב-24 תשלומים חודשיים

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • יש להדפיס ולמלא את טופס הבקשה להלוואה ולצרף מסמכים רלוונטיים בהתאם לצורך ההלוואה:
  • רכישת דירה - צילום של חוזה רכישת הדירה.
  • שכר דירה - צילום של חוזה השכירות.
  • שיפוצים - הצעת מחיר על עלות השיפוצים וחשבונית על תשלום מקדמה.
  • טיפול שיניים - הצעת מחיר על עלות הטיפול וחשבונית על תשלום מקדמה.
  • טיפול רפואי - מסמכים רפואיים וחשבונית על עלות הטיפול.
  • שיקום כללי - אסמכתאות על קיום החוב.
  • רכב רפואי של נכה - העתק טופס הזמנת רכב וכן העתק אישור פטור ממיסים לרכב.
  • נישואין או אירוע משפחתי - הזמנה או אישור מהרבנות.
  • צורך אחר - יש לפרט בכתב.
 • את טופס הבקשה והמסמכים ניתן לשלוח לרשות לזכויות ניצולי השואה באחת מהדרכים הבאות:
  • דוא״ל (לאחר סריקה): .
  • פקס: 03-5682691 , 03-5682665.
  • דואר: בנין נצבא, רחוב יצחק שדה 17, ת.ד. 57380, תל-אביב 6157302.

חשוב לדעת

 • ניצולי שואה המקבלים קצבה מהאוצר, בעלי דרגת נכות של למעלה מ-50%, זכאים להנחה במס רכישה.
 • הלוואה לרכישת רכב רפואי תינתן רק למי שקיבל מהמוסד לביטוח לאומי פטור ממיסים לרכישת הרכב וימציא את הפטור לרשות.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לאזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 של אגף בכיר אזרחים ותיקים מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים