הקדמה:

תושב ישראל שנפגע במהלך שנת שבתון בחו"ל, במסגרת עבודתו אצל מעסיק ישראלי, זכאי להכרה כנפגע עבודה והגמלאות להן הוא זכאי יחושבו על בסיס שכרו טרם היציאה לשבתון

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית דין אזורי לעבודה חיפה
מס' תיק:
ב"ל 3649/06
תאריך:
08.09.2008

התובע, מרצה בכיר בטכניון, שהה בין השנים 1990-1989 בלונדון, במסגרת שנת שבתון.

במהלך תקופה זו, הוא החליק ונפל ברחוב מרכזי בלונדון ונחבל קשות בכתפו השמאלית. הוא הגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה להכיר בנפילה ובפציעה שנגרמה בעקבותיה כתאונת עבודה.

המוסד דחה את תביעתו בנימוק שבעת הפגיעה שהה התובע בחופשה ללא תשלום, ועל כן לא היה בגדר "עובד" וממילא לא היה מבוטח בביטוח נפגעי עבודה.

לכן, הגיש התובע לבית הדין האזורי לעבודה במקום מגוריו תביעה המכוונת כנגד החלטת המוסד ובית הדין קיבל את תביעתו. בהמשך, ערער המוסד לביטוח לאומי על פסק הדין בפני בית הדין הארצי לעבודה אולם הערעור נדחה ופסק הדין נותר על כנו.

בהתאם להליכים הנהוגים, נבדק התובע על-ידי ועדה רפואית ונקבע לו שיעור נכות לצמיתות של 10%, שבגינו היה זכאי למענק חד-פעמי. בשלב זה, התעוררה מחלוקת בנוגע לחישוב מענק זה, מאחר שהמוסד לביטוח לאומי חישב את המענק בהתאם לשכר המינימום המקובל במשק, בנימוק שהתשלום ששילם הטכניון לתובע במשך תקופת השבתון אינו בגדר שכר. זאת למרות שעל-פי תלושי השכר שהציג התובע, בתקופה שטרם יציאתו לשבתון עלה שכרו על שכר המינימום פי 5 לערך.

גם במקרה זה פסק בית הדין לטובת התובע והטיל על המוסד לביטוח לאומי לשלם לו את המענק על בסיס השכר שהרויח לפני יציאתו לשבתון, וכן לשלם את הוצאותיו המשפטיות, בטענה כי מקרה שבו התובע מקבל מענק נכות אשר חושב על-פי שכר המינימום שעה שברור ששכרו הרגיל במשך שנים רבות גבוה משכר המינימום בצורה ניכרת - אינו צודק ואף סותר את תכלית תשלום המענק.

משמעות

  • עובד שמקום עבודתו בישראל והוא שוהה בשנת שבתון בחו"ל נחשב כעובד לצרכי זכאות לגמלאות נפגעי עבודה. האחריות לתשלום דמי ביטוח נפגעי עבודה עבורו מוטלת על מעסיקו ולא עליו.
  • במקרה שהוא זכאי לגמלת נכות מעבודה, תחושב הגמלה בהתאם לשכרו שלפני היציאה לשבתון.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר ״נבו״