ניצולי שואה זכאים להמיר תגמול חודשי של 5 שנים בסכום חד פעמי לצרכים מיידיים הקשורים בטיפול רפואי/שיקומי
ניצול שהמיר את הקצבה החודשית לסכום חד פעמי, לא יהיה זכאי יותר לקצבה, אך שאר הזכויות וההטבות להם הוא זכאי נשמרות


ניצולי שואה עלולים להקלע למצב בריאותי שבו הם נדרשים לסכום חד-פעמי גדול ומיידי שיאפשר להם טיפול רפואי חיוני או רכישת מכשור יקר הדרוש לשם שיקומם, והם אינם יכולים לעמוד ברכישתו.

  • סעיף 15 לחוק נכי רדיפות הנאצים קובע אפשרות לרשות לזכויות ניצולי השואה להמיר את התגמול החודשי למענק חד-פעמי שגובהו עד 5 שנים של קבלת אותו תגמול, אם היא סבורה שהדבר יעזור לשם שיקום הניצול.
דוגמה
ניצול שואה בעל 25% נכות המקבל תגמול חודשי בסך 2,200 ₪, עשוי לקבל סכום חד-פעמי בגבוהה הגמלה האמורה להשתלם לו במשך 5 שנים ובסה"כ כ- 132,000 ₪.
    • בנובמבר 2009 פסק בית המשפט כי החוק עשוי לאפשר המרת תגמול של 5 שנים לסכום חד-פעמי לא רק לשיקום מקצועי אלא גם למימון ניתוח מציל חיים או לגבי צורך מיידי וחיוני בטיפול רפואי, שיקומי, מכשור ועזרים מיוחדים הקשורים למחלה המוכרת.
  • ניצול שהמיר את התגמול החודשי של 5 שנים לסכום חד פעמי, לא יהיה זכאי לתגמול לפי החוק, מיום ההמרה ואילך.
  • שאר הזכויות וההטבות להם זכאי ניצול השואה נשמרות, למעט התגמול החודשי שמופסק כאמור.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • גם אם לא ניתן להמיר את הקצבה למענק חד-פעמי כאמור לעיל, עדיין ניתן לבקש הלוואה מהרשות לזכויות ניצולי השואה, עבור רכישת רכב ציבורי, טיפול רפואי (כולל שיניים), רכישת דירה, שכירת דירה, שיפוצים, נישואי בן\ת ושיקום. ההלוואה תנוכה מהתגמול החודשי בתקופה של 24 חודשים מהחודש שלאחר קבלת ההלוואה. ניתן לקבל הלוואה שניה לאחר סילוק ההלוואה הקודמת. לפרטים נוספים לחץ כאן.
  • שיפור תנאי מחייה, כגון הרחבת הבית ושיפוצו, אינם נחשבים ל"שיקום" המאפשר את המרת הקצבה החודשית למענק חד-פעמי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

  • ראו ערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לאזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 של אגף בכיר אזרחים ותיקים מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות

  • המקור לערך זה נכתב באדיבות מרכז המידע לניצולי השואה בישראל.