סטודנטים שנעדרו לפחות 21 ימים בסמסטר בעקבות קבלת ילד בפונדקאות ולא השלימו דרישה מוקדמת לקורס מתקדם או לשנה מתקדמת זכאים ללמוד בהם על תנאי
לפרטים על מימוש הזכות במוסד הלימודי יש לפנות לרכז ההתאמות
למידע רשמי ראו סעיף 8 לכללי זכויות הסטודנט


סטודנטיות וסטודנטים שקיבלו ילד בהליך פונדקות ונעדרו מבחינה או לא הגישו מטלה בקורס שמהווה דרישה מוקדמת לקורס מתקדם או לשנה מתקדמת זכאים ללמוד בהם עד להשלמת הבחינה/המטלה.

  • הזכאות מותנית בכך שהם נעדרו לפחות 21 ימים בסמסטר בעקבות קבלת הילד למשמורת.
דוגמה
"מטלה"- תרגיל, עבודה כולל עבודה סמינריונית, פרויקט או רפרט.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לרכז ההתאמות במוסד הלימודי כדי לקבל פרטים על מימוש הזכות.
  • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי.

חשוב לדעת

  • המוסד הלימודי מחויב לפרסם בכל שנה באתר האינטרנט ובשנתון/ידיעון את הפרטים על זכויותיהם של סטודנטים וסטודנטיות שהם הורים מיועדים (בהליך פונדקאות שנעשה בישראל).
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים