חסידי אומות העולם זכאים להנחה בתשלום הארנונה עד לגובה של 66%, בהתאם להחלטת הרשות המקומית שבה הם מתגוררים
לא ניתן לקבל הנחה נוספת בתשלום הארנונה מתוקף חוק אחר
למידע נוסף בנושא ארנונה ראו באתר משרד הפנים


מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • ההנחה ניתנת על-פי רשימת הזכאים שמעביר המוסד לביטוח לאומי לרשויות המקומיות פעם בשנה.
  • הנחה רטרואקטיבית עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות, בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות.

ערעור

  • אם מעוניינים לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה, ניתן לפנות לגזבר הרשות המקומית.

חשוב לדעת

  • את שיעור ההנחה, עד לגובה 66%, קובעות הרשויות המקומיות.
  • לא ניתן לקבל הנחה נוספת בארנונה מתוקף חוק אחר, ההנחה שתינתן תהיה הגבוהה מביניהן.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות