הקדמה:

חסידי אומות העולם זכאים להנחה בתשלום הארנונה עד לגובה של 66%, בהתאם להחלטת הרשות המקומית שבה הם מתגוררים
לא ניתן לקבל הנחה נוספת בתשלום הארנונה מתוקף חוק אחר
למידע נוסף בנושא ארנונה ראו באתר משרד הפנים


מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • ההנחה ניתנת על-פי רשימת הזכאים שמעביר המוסד לביטוח לאומי לרשויות המקומיות פעם בשנה.
  • הנחה רטרואקטיבית עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות, בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות.

ערעור

  • אם מעוניינים לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה, יש לפנות לגזבר, למנהל הארנונה או לממונה על פניות הציבור ברשות המקומית.
  • במקרים חריגים ולאחר שהתקבלה תשובת הרשות, ניתן לפנות בכתב אל הממונה על המחוז במשרד הפנים בצירוף תשובת הרשות.

חשוב לדעת

  • את שיעור ההנחה, עד לגובה 66%, קובעות הרשויות המקומיות.
  • לא ניתן לקבל הנחה נוספת בארנונה מתוקף חוק אחר, ההנחה שתינתן תהיה הגבוהה מביניהן.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות