הנחה בארנונה לחסיד אומות העולם (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

חסידי אומות העולם זכאים להנחה בתשלום הארנונה עד לגובה של 66%, בהתאם להחלטת הרשות המקומית שבה הם מתגוררים
לא ניתן לקבל הנחה נוספת בתשלום הארנונה מתוקף חוק אחר
למידע נוסף בנושא ארנונה ראו באתר משרד הפנים

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • ההנחה תינתן על פי רשימת הזכאים שיעביר המוסד לביטוח לאומי לרשויות המקומיות פעם בשנה.
  • הנחה רטרואקטיבית עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות, בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות.

חשוב לדעת

  • את שיעור ההנחה, עד לגובה 66%, קובעות הרשויות המקומיות.
  • לא ניתן לקבל הנחה נוספת בארנונה מתוקף חוק אחר, ההנחה שתינתן תהיה הגבוהה מביניהן.

גורמי ממשל

מידע זה עשוי לעניין אותך

חקיקה ונהלים

תודות