עולים חדשים זכאים להנחה של עד 90% מתשלום הארנונה עבור שטח של 100 מ"ר מדירתם, לתקופה של שנה
עולים שמקבלים גמלת סיעוד או קצבת נכות בגלל תלות בזולת זכאים להנחה של עד 80% בתשלום הארנונה לכל שטח הדירה
גובה ההנחה ניתן על-פי החלטת הרשות המקומית ועשוי להשתנות מרשות לרשות
למידע רשמי ראו אתר משרד הפנים


עולים חדשים עשוים לקבל הנחה בתשלומי הארנונה, בהתאם לתנאים שיפורטו.

 • גובה ההנחה ניתן על-פי החלטת הרשות המקומית ועשוי להשתנות מרשות לרשות.

מי זכאי?

 • עולים על-פי חוק השבות או אזרחים עולים:
  • הזכאות היא להנחה של עד 90% מתשלום הארנונה עבור שטח של 100 מ"ר מהדירה.
  • ההנחה תינתן במשך 12 חודשים מתוך 24 החודשים שמתחילים ביום שהעולה נרשם במרשם האוכלוסין כעולה על פי חוק השבות, או מהיום שקיבל תעודת אזרח עולה ממשרד העלייה והקליטה.
 • עולים שתלויים בעזרת הזולת:

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לאגף לגביית ארנונה ברשות המקומית שבתחומה מתגוררים, ולמלא טופס לבקשת הנחה בארנונה.
 • בחלק מאתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות יש טפסים שניתן להוריד ולמלא מראש, לדוגמה - טופס הבקשה באתר עיריית תל אביב (ניתן גם להגיש באופן מקוון).
 • יש לצרף לטופס:
  • צילום של תעודת הזהות והספח שרשומה בו הכתובת.
  • צילום תעודת עולה על פי חוק השבות ממשרד הפנים, או צילום תעודת אזרח עולה מהמשרד לקליטת העלייה.
  • מי שהתגוררו ברשות מקומית אחרת לפני כן, יצרפו אישור מאותה רשות על כך שלא קיבלו בה הנחה כעולים חדשים.
  • מקבלי גמלת סיעוד או קצבת נכות בגלל תלות בזולת יצרפו אישור עדכני על הזכאות מהמוסד לביטוח לאומי (ניתן להזמין אישורים באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • הנחה רטרואקטיבית עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות, בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות.

ערעור

 • אם מעוניינים לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה, ניתן לפנות לגזבר הרשות המקומית.

חשוב לדעת

 • בתום תקופת הזכאות להנחה כעולה חדש ניתן לבדוק את האפשרות לקבל הנחה בארנונה על סיבה אחרת (כגון הכנסה נמוכה, הגעה לגיל פרישה ועוד). למידע נוסף על אוכלוסיות הזכאים להנחות ראו בפורטל ארנונה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים