הנחה בחשבון המים לניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים המקבלים תגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

כל תושב זכאי לצרוך 3.5 מ"ק מים בחודש לפי תעריף נמוך, צריכה מעבר לכך מחויבת לפי תעריף גבוה יותר
ניצולי שואה הזכאים לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה ונכי המלחמה בנאצים הזכאים לתגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה, זכאים לתוספת חודשית של 3.5 מ"ק מים בתעריף הנמוך
ההנחה ניתנת אוטומטית על-פי רשימות המועברות מהרשות לזכויות ניצולי השואה לתאגידי המים. זכאי המתנגד להעברת פרטיו, יודיע על כך לרשות לזכויות ניצולי השואה בתוך 30 יום מקבלת ההודעה על ההטבה
למידע נוסף ראו באתר רשות המים

כל תושב זכאי לקבל 3.5 מ"ק מים בחודש לפי תעריף נמוך. צריכת מים מעבר לכמות זו מחייבת אותו בתעריף גבוה יותר.

דוגמה
בדירה בה מתגוררים 3 אנשים, אחד מהדיירים הוא ניצול שואה שזכאי להטבה.

עבור תקופה של חודשיים, הזכאי יקבל כמות של 14 מ"ק ושני הדיירים הנוספים יקבלו, כל אחד, 7 מ"ק בתעריף הנמוך.

בסה"כ יקבלו כל הדיירים בדירה 28 מ"ק בתעריף הנמוך עבור חודשיים.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הרשות לזכויות ניצולי שואה מעבירה את רשימת הזכאים להנחה בחשבון המים לרשות המים ולתאגידי המים הרלוונטים, בהתאם לכתובת המגורים של ניצול השואה או נכה המלחמה הזכאים להטבה.
  • זכאי המתנגד להעברת פרטיו, יודיע על כך לרשות לזכויות ניצולי השואה בתוך 30 יום מקבלת ההודעה על ההטבה.
 • לאחר העברת רשימת הזכאים לרשות המים ולתאגידי המים, ניתנת ההנחה אוטומטית על-ידי ספקי המים .
 • מי שסבור שהוא זכאי להטבה זו ולא קיבל אותה, נדרש לפנות בבירורים לתאגיד המים המקומי.

העברת הזכאות

 • במקרה שרשומים בכתובת מסוימת ומעוניינים לקבל את ההטבה בכתובת אחרת באותה עיר, יש למלא ולחתום על טופס בקשה להעברה אצל ספק המים.
 • אם מעוניינים לקבל את ההטבה בכתובת הנמצאת בעיר אחרת מזו שרשומים בה, יש לפנות לספק המים בעיר היעד. לאחר שממלאים וחותמים על טופס בקשה להעברה בין ספקי מים, ספק המים בעיר היעד יבקש מספק המים בעיר המקור להסיר את הזכאי מרישומיו על מנת להשלים את העברת ההטבה.
 • כאשר זכאי מתגורר במוסד המקבל כמות מים מוכרת בשמו (כלומר המוסד מדווח ככתובת מגורי הקבע של הדייר), המוסד יכול לקבל את ההטבה בשם הדייר, לאחר שהדייר ימלא ויחתום על טופס העברת הטבה לאוכלוסיות מיוחדות מצרכן לצרכן. אם המוסד אינו מדווח ככתובת מגורי הקבע, לא תתאפשר העברת ההטבה והיא תינתן בכתובת המגורים של הזכאי כפי שהיא מופיעה ברישומי הספק.
 • ניתן להוריד את הטפסים הרלוונטיים בחלק מאתרי האינטרנט של תאגידי המים והביוב (לדוגמה טופס בקשה להעברת זכאות באתר חברת מי אביבים).

חשוב לדעת

 • מקבלי מספר גמלאות המזכות בהטבה יהיו זכאים להטבה אחת. למידע על אוכלוסיות הזכאים להטבה ראו בפורטל מים וביוב.
 • בחודש ספטמבר יבחן מנהל רשות המים אם עלות הטבה זו עומדת בתנאי התקציב. במקרה שיתברר כי עלות ההטבה חורגת מהתקציב, ייתכן כי גובה ההנחה בחודשים אוקטובר-דצמבר יופחת על-מנת להתאימה לגובה התקציב.
 • במקרה שיוחלט על הפחתת גובה ההנחה עבור החודשים אוקטובר-דצמבר, תפורסם על כך הודעה באתר האינטרנט של רשות המים ותצורף הודעה לחשבון המים.

ארגוני סיוע

 • ראו ערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופירסומים

תודות

 • התקנות באדיבות אתר נבו.