נכי צה"ל וכוחות הביטחון שעומדים בתנאים, זכאים להנחה בתשלום חשבון החשמל
ההנחה היא בשיעור של 50% מ-400 קוט"ש הראשונים בכל חודש, בשימוש ביתי בלבד
יש לוודא שהזכאי להנחה רשום כלקוח בחוזה עם חברת החשמל
למידע נוסף ראו אתר חברת החשמל


נכי צה"ל שעונים על תנאי הזכאות שיפורטו בהמשך, זכאים להנחה בתשלום חשבון החשמל.

 • ההנחה שניתנת מדי חודש היא בשיעור של 50% עבור צריכה של 400 קילוואט־שעה הראשונים בכל חודש, בתעריף ביתי, בבית שמשמש למגורי הזכאי.
 • מאחר שבדרך כלל חשבון החשמל מגיע פעם בחודשיים, ההנחה תינתן על צריכה של עד 800 קוט"ש בכל חשבון.

מי זכאי?

 • נכה צה"ל שזכאי לתגמול לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), ושעונה על אחד מאלה:
  • נקבעה לו נכות בשיעור של 50% לפחות לפי החוק.
  • דרגת נכותו נמוכה מ-50% והוא מקבל תגמול קיום קבוע לפי הוראות משרד הביטחון.

תהליך מימוש הזכות

 • משרד הביטחון מעביר אוטומטית לחברת החשמל קובץ מעודכן עם שמות הזכאים להנחה.
שימו לב
העברת הנתונים בפעם הראשונה יכולה להימשך כחודשיים. ההנחה תינתן רטרואקטיבית החל ממועד תחילת הזכאות להנחה.
 • ההנחה תינתן רק למי שיש לגביו התאמה בין הנתונים הרשומים בחברת החשמל לבין הנתונים המתקבלים ממשרד הביטחון (מי שרשום כמקבל התגמול). ההנחה ניתנת לפי השם ומספר הזהות של הזכאי, כפי שהוא רשום בחוזה עם חברת החשמל.
 • מי שעונה על תנאי הזכאות להנחה, אך ההנחה טרם הופיעה בחשבון החשמל שלו, יתקשר למוקד השירות הטלפוני 103 ויעדכן אצל נציג השירות את פרטיו - שם ומספר הזהות, בהתאם למספר החוזה (מספר החוזה מופיע בחשבון החשמל). אם החוזה רשום על שמו של אדם אחר, עליו לבקש שהחוזה יועבר על שמו.
 • ניתן לפנות לחברת החשמל גם באמצעות אתר האינטרנט.

זכאי שלא מתגורר בדירה פרטית

 • ישנם מקבלי תגמול שמתגוררים במקבץ-דיור (בית אבות, הוסטל, קיבוץ וכו'), וביחידת הדיור שלהם מותקן מונה-משנה שרושם את צריכת החשמל.
 • במקרים אלו יש לפנות אל האחראי במקבץ-הדיור כדי שיטפל מול חברת החשמל במתן ההנחה לזכאי.

בקשה להעברת החוזה בשמו של הזכאי

 • אם אין ביכולתם של הזכאים להנחה לבקש בעצמם את העברת החוזה על שמם, יש לשלוח פקס אל חברת החשמל למספר 03-7131899.
 • בפקס יש לרשום כי מבקשים להעביר את החוזה על השם של הזכאי/ת להנחה, ולציין את הפרטים הבאים:
  • מספר החוזה (מופיע בחשבון החשמל)
  • שם מלא ומספר ת"ז של הזכאי/ת להנחה (מקבל/ת הגמלה/הקצבה)
  • מספר טלפון (של הזכאי/ת או של בן משפחה)
  • שם וחתימה של הלקוח הנוכחי הרשום בחוזה
 • אם ישנו צו מינוי אפוטרופוס, יש לצרף צילום.
 • אם קיימת הוראת קבע לתשלום ומעוניינים להשאיר אותה, יש לציין זאת בבקשה.
 • לאחר שליחת הבקשה יש להמתין כ-10 דקות ולהתקשר למוקד 103 כדי לוודא שהפקס התקבל.
 • הבקשה תטופל במהלך כשני ימי עבודה.

חשוב לדעת

 • סכום ההנחה המקסימלי הוא כ-123 ₪ לחודש וכ-246 ₪ לחשבון דו-חודשי (נכון לפברואר 2024).
 • מי שעונים על קריטריונים להנחה בחשבון החשמל יותר מפעם אחת, זכאים להנחה אחת בלבד (בשיעור הגבוה מביניהן).
 • ההנחה מופיעה בחשבון החשמל בפירוט הסעיפים המרכיבים את החשבון בסעיף נפרד הנקרא "הנחה לזכאים". הסעיף מציין את סכום ההנחה שהופחת מהחשבון.
 • בגוף החשבון מפורטים אופן חישוב ההנחה, מספר יחידות קוט"ש (כמות החשמל) שעבורן ניתנה ההנחה והתעריף לקוט"ש.
 • חשבון חשמל לדוגמה (לחצו על התמונה להצגת החשבונית המלאה):

הנחה בחשבון החשמל לזכאים - חלק עליון.jpg

טיפ
 • ניתן לבקש מחברת החשמל לקבל את חשבון החשמל אחת לחודש, במקום אחת לחודשיים.
 • כמו כן, מומלץ לברר במוקד 103 של חברת החשמל אם ישנן אפשרויות נוספות להקלה בדרכי התשלום, כגון:
  • אפשרות לפרוע את תשלום חשבון החשמל באמצעות שוברי תשלום
  • ביצוע הסדרי חוב באמצעות מת"מ בפריסות לתקופות ארוכות
  • הקלה בהסדרי חוב לצרכנים בקשיים כלכליים על-ידי ביטול ריביות ועלויות גבייה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים