העברת נטל השכנוע (מושג)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

בדין האזרחי אשר תביעות רשלנות רפואית נכללות בו, הכלל הוא כי התובע הוא זה שצריך להוכיח במסגרת תביעת רשלנות רפואית כי הרופא ו/או המוסד הרפואי התרשלו. למרות הכלל האמור יש מקרים בהם בית המשפט יעביר את נטל השכנוע לנתבע. במצב זה הנתבע הוא זה שצריך להוכיח כי לא ניתן לראות בהתנהגותו רשלנות רפואית.

דוגמה
העברת נטל השכנוע כאשר אין רישום רפואי נאות, כיוון שלא נערך או לא נשמר כראוי.

כאשר יש ליקוי או חסר ברשומה הרפואית, נטל השיכנוע לגבי העובדות, שאילו היו נרשמות כנדרש, קל היה לברר אותן, עשוי לעבור מהחולה לרופא או למוסד הרפואי.

הסבר: כשיש מצב שבו יש פגם ברישומים הרפואיים, למרות שהיה על הרופא החובה לרשמם ולשמור אותם, עלול הדבר להיזקף לחובת הרופא / המוסד הרפואי. הנחת המוצא היא, כי הרופא הוא זה שיודע את העובדות באשר לטיפול שקיבל המטופל. המוטפל בד"כ לא יודע את כל האינפורמציה הקשורה לטיפול, המחלה ודרכי הטיפול, והאמצעים לברר את האינפורמציה מצטמצמים כשאין רישומים רפואיים מזמן אמת. במקרה כזה, התקבל בפסיקה הכלל, שעובר נטל השיכנוע לגבי אותן העובדות, שלו היו נרשמות כראוי, קל היה לבררן, אל הרופא או המוסד הרפואי. כלומר- הרופא או המוסד הרפואי, הוא זה שנושא בנטל להפריך את מסקנת הרשלנות, המתחייבת לנוכח העדר הרישום. ההיקף המדויק של נטל השיכנוע המועבר, משתנה ממקרה למקרה.

חשוב להדגיש: העברת נטל השיכנוע בשל חסר או ליקוי ברישום הרפואי, לא תתבצע בכל מקרה שנפל ליקוי כזה, אלא רק באתם מקרים שבהם הרישום הרפואי החסר, היה אמור לכלול, על פניו, עובדות השנויות במחלוקת בין הצדדים, שיכולות היו להתבהר מהרישום הרפואי, אילו היה קיים.

פסקי דין

העברת נטל השכנוע בשל העדר רישום רפואי

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

המקור בערך זה נכתב ע"י הר"י