הקדמה:

מטופלים שהטיפול בהם אינו מאפשר מנוחה של העובד הזר עשויים להיות זכאים להיתר להעסקת עובד זר שני
בקשה להעסקת עובד זר שני בסיעוד תדון בפני ועדה מקצועית מייעצת, הרשאית לבקש מהפונה מסמכים רפואיים וסוציאליים לצורך הדיון בבקשה
בקשה לעובד שני לא תאושר, אם היא מוגשת עקב משקל יתר של המטופל, או עקב צורך בעובד השני לשעות מסוימות בלבד


מטופלים שהטיפול בהם אינו מאפשר מנוחה של העובד הזר עשויים להיות זכאים להיתר להעסקת עובד זר שני.

  • הבקשה לעובד זר שני תיבחן על ידי ועדה מקצועית מייעצת. הבקשה תיבחן בתנאי שעל-פי האבחנה הרפואית, יש צורך ברצף טיפולי של 24 שעות ביממה, ואין אפשרות מנוחה לעובד אחד. הוועדה תשקול את מכלול הנסיבות ובהתאם להן תיתן את החלטתה.
  • קשה לעובד שני לא תאושר, אם היא מוגשת עקב משקל יתר של המטופל, או עקב צורך בעובד השני לשעות מסוימות בלבד.

מי זכאי?

  • מטופלים סיעודיים הזקוקים לרצף טיפולי של 24 שעות ביממה, או שטיפולם אינו מאפשר מנוחה לעובד.
שימו לב
הזכאות אינה אוטומטית אלא תיקבע באופן סופי על ידי הוועדה המקצועית המייעצת.

תהליך מימוש הזכות

  • את הבקשה יש להגיש באותה מתכונת של הגשת בקשה לעובד זר ראשון. לפירוט ראו קבלת היתר להעסקת עובד זר בסיעוד.
  • ועדה מקצועית מייעצת תדון בבקשה ותכריע האם יש הצדקה לאישור העסקת עובד זר שני.
שימו לב
ככלל אם הבקשה מאושרת, ההיתר ניתן למשך שנה בלבד. בסיומה יש להגיש בקשה להארכת ההיתר.

חשוב לדעת

  • הוועדה המקצועית המייעצת רשאית לבקש מהפונה להגיש לה חוות דעת רפואיות, מסמכים רפואיים נוספים, חוות דעת סוציאלית או כל מידע אחר הרלוונטי לצורך דיון בבקשה.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות