הקדמה:

מטופלים שהטיפול בהם אינו מאפשר מנוחה של העובד הזר זכאים להיתר להעסקת עובד זר שני
בקשה להעסקת עובד זר שני בסיעוד תדון בפני ועדה מקצועית מייעצת, הרשאית לבקש מהפונה מסמכים רפואיים וסוציאליים לצורך הדיון בבקשה
בקשה לעובד שני לא תאושר, אם היא מוגשת עקב משקל יתר של הזקן, או עקב צורך בעובד נוסף לשעות מסוימות בלבד


מטופלים שהטיפול בהם אינו מאפשר מנוחה של העובד הזר זכאים להיתר להעסקת עובד זר שני.

  • הבקשה לעובד זר שני תאושר במקרים שבהם, על-פי האבחנה הרפואית, יש צורך ברצף טיפולי של 24 שעות ביממה, ואין אפשרות מנוחה לעובד אחד.
  • הבקשה לעובד שני לא תאושר אם היא מוגשת עקב משקל יתר של הזקן, או עקב צורך בעובד נוסף לשעות מסוימות בלבד.

מי זכאי?

  • מטופלים סיעודיים הזקוקים לרצף טיפולי של 24 שעות ביממה, או שטיפולם אינו מאפשר מנוחה לעובד.

תהליך מימוש הזכות

  • את הבקשה יש להגיש באותה מתכונת של הגשת בקשה לעובד זר ראשון. לפירוט ראו קבלת היתרים להעסקת עובד זר בסיעוד.
  • ועדה מקצועית מייעצת תדון בבקשה ותכריע האם יש הצדקה לאישור העסקת עובד זר שני.

חשוב לדעת

  • הוועדה המקצועית המייעצת רשאית לבקש מהפונה להגיש לה חוות דעת רפואיות, מסמכים רפואיים נוספים, חוות דעת סוציאלית או כל מידע אחר הרלוונטי לצורך דיון בבקשה.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות