היתרים להעסקת עובדים זרים ניתנים לתקופה מוגבלת ויש להאריך אותם לפני שתוקפם יפוג
שימו לב
עדכונים בתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • אשרה ורישיון ישיבה וכן היתרים להעסקת עובד זר בענף הסיעוד שמועד פקיעתם חל בתקופה שבין 07.10.2023 ועד 07.01.2024, יוארכו אוטומטית ב-3 חודשים ממועד הפקיעה המקורי. למידע נוסף לחצו כאן.
 • בעקבות מצב החירום נקבעו הקלות שונות במתן אישורים לעובדים זרים בתחום הסיעוד. למידע נוסף ראו הודעת רשות האוכלוסין וההגירה
 • להבהרות חשובות בנוגע להעסקת עובדים זרים בסיעוד בתקופת מלחמת חרבות ברזל ראו בהודעת רשות האוכלוסין וההגירה
 • רשות האוכלוסין מפעילה מוקד ייעודי בטלפון 074-7086100 למטופלים סיעודיים תושבי היישובים שפונו בדרום ובצפון

היתרים להעסקת עובדים זרים ניתנים לתקופה מוגבלת. לכן מי שמעוניינים להמשיך להעסיק עובד זר צריכים להגיש בקשה להארכת ההיתר לפני שיפוג תוקפו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

 • ניתן להגיש בקשה להארכת היתר העסקה באחת מהדרכים הבאות:
  1. לשלוח את הבקשה בצירוף המסמכים באופן מקוון אחרי שמזדהים במערכת ההזדהות הלאומית.
  2. לפנות לאחת מהלשכות הפרטיות, שתעביר את טופס הבקשה והמסמכים הרלוונטיים.
 • יש לשלם עבור הבקשה אגרה בסך 330 ₪ (מי ששולחים בקשה באופן מקוון ישלמו במהלך מילוי הטופס).
 • לפרטים על המסמכים שיש לצרף לבקשה, ראו באתר רשות האוכלוסין וההגירה.
 • במקרים הבאים היתרי ההעסקה יוארכו ללא צורך בדיון נוסף או בבדיקות נוספות:
  • לנכי צה"ל, כל עוד לא השתנו הנסיבות (למשל: לא היה מעבר למגורים במוסד).
  • למקבלי גמלת ילד נכה בשיעור 100% לפחות שקיבלו את היתר ההעסקה ל-4 שנים (וכל עוד לא השתנו הנסיבות).
 • במקרים הבאים היתרי ההעסקה יוארכו גם אם בקשת ההארכה הוגשה בתוך שנה אחרי שתוקפם הסתיים:
  • למי שהגיעו לגיל פרישה וקיבלו היתר "לצמיתות" על סמך החלטת הוועדה המקצועית המייעצת (וכל עוד לא השתנו הנסיבות).
  • לבני 85 ומעלה שקיבלו את היתר ההעסקה ל-4 שנים (וכל עוד לא השתנו הנסיבות).

הארכת אשרת העבודה של העובד הזר

 • רשות האוכלוסין רשאית להאריך את רישיון השהייה של העובד הזר לתקופות נוספות של שנה אחת בכל פעם, כל עוד הוא ממשיך להיות מועסק אצל אותו מטופל סיעודי.
 • תשלום האגרה עבור הארכת רישיון העבודה בישראל ואשרת כניסה חוזרת (אינטר ויזה) חל על העובד.
  • עם זאת, התשלום מתבצע בדרך כלל על ידי המעסיק, כי ניתן לשלם את האגרה רק בכרטיס אשראי ישראלי (שאין לרוב העובדים הזרים).
  • במקרה זה רצוי לחתום מראש עם העובד על הסכמה לפיה המעסיק ישלם את האגרה ויהיה רשאי לקזז את התשלום משכר העובד.
 • ככלל, לא ניתן להאריך אשרת עבודה לעובדים זרים בסיעוד מעבר ל-63 חודשים מתאריך הכניסה הראשונה שלהם לישראל, אם לא היו משויכים באותו זמן למטופל מסוים למשך שנה לפחות.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
רשות האוכלוסין וההגירה - טל' ‎3450* אתר הרשות הרשות מופקדת על הטיפול בשוהים זרים בישראל, ובין היתר אחראית על מתן היתרים להעסקת עובד זר בסיעוד, ניהול הפיקדון הכספי של עובדים זרים שמעסיקיהם מחויבים להפקיד לפיקדון, ופיקוח על כניסתם ויציאתם של העובדים הזרים בישראל
הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה אתר הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה אחראי על אכיפת זכויות העובדים הזרים המועסקים בישראל
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי, כולל גמלת סיעוד שיכולה לשמש להעסקת עובד זר, גביית דמי ביטוח לאומי לעובד הזר ועוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118 אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן ייעוץ והכוונה בנושאי זכויות האזרח וחובותיו, והשירותים הניתנים לו.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות