אזהרה
דף זה רלוונטי להליכים שנפתחו לפני 15.09.2019
בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".
למידע על ההליכים שנפתחו החל מ-15.09.2019 ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).

הקדמה:

הפטר לאלתר הוא הפטר הניתן וחל באופן מיידי לאחר הכרזת פשיטת רגל, מבלי שהחייב פרע כל חלק מחובותיו
הפטר זה ניתן כאשר לחייב אין נכסים והוא נטול כושר השתכרות בהווה ובעתיד
על הפטר לאלתר חלים אותם תנאים שחלים על הפטר רגיל

הפטר לאלתר הוא הפטר הניתן וחל באופן מיידי לאחר הכרזת פשיטת רגל, מבלי שהחייב פורע את חובותיו פירעון חלקי.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים