הקדמה:

הפטר לאלתר הוא הפטר הניתן וחל באופן מיידי לאחר הכרזת פשיטת רגל, מבלי שהחייב פרע כל חלק מחובותיו
הפטר זה ניתן כאשר לחייב אין נכסים והוא נטול כושר השתכרות בהווה ובעתיד
על הפטר לאלתר חלים אותם תנאים שחלים על הפטר רגיל

הפטר לאלתר הוא הפטר הניתן וחל באופן מיידי לאחר הכרזת פשיטת רגל, מבלי שהחייב פורע את חובותיו פירעון חלקי.

חקיקה ונהלים