הקדמה:

צו פשיטת רגל הוא צו שניתן על ידי בית המשפט במסגרת הכרזת פשיטת רגל הקובע כי החייב הוא פושט רגל
צו פשיטת הרגל מקנה את נכסי החייב לנאמן
לאחר מתן הצו, נכסי החייב ניתנים למימוש ולחלוקה בין נושי החייב באמצעות הנאמן
ישנם נכסים המוגנים מפני מכירה בהליך פשיטת הרגל

צו פשיטת רגל הוא צו שניתן על ידי בית המשפט במסגרת הכרזת פשיטת רגל הקובע כי החייב הוא פושט רגל.

חקיקה ונהלים