עובדות ועובדים שמשרתים במילואים זכאים להמשך הפרשות המעסיק לביטוח פנסיוני, לקרן השתלמות ולקופות גמל
מעסיקים שמשלמים שכר רגיל לעובדים בתקופת המילואים, ינכו את חלקם של העובדים מתוך השכר
אם העובדים לא מקבלים שכר בתקופת המילואים אלא צריכים להגיש תביעה לביטוח לאומי לקבל התגמול על המילואים, המעסיק יעביר את מלוא ההפרשות לביטוח הפנסיוני וקרן השתלמות, כולל חלקם של העובדים, והוא יהיה זכאי לנכות את חלקם של העובדים מהשכר שיקבלו לאחר חזרתם מהמילואים
הזכאות היא רק לעובדים שהיו זכאים להפרשות לביטוח פנסיוני או קרן השתלמות לפני צאתם למילואים


עובדות ועובדים שמשרתים במילואים זכאים להמשך הפרשות המעסיק לביטוח פנסיוני, לקרן השתלמות עבור התקופה שבה הם זכאים לדמי לידה.

  • התשלום הוא בהתאם לשיעור ההפרשה הרגיל ולפי השכר הרגיל שהיה משולם לעובדים אילו המשיכו לעבוד בתקופת המילואים.

מי זכאי?

מי לא זכאי?

  • שוטר
  • סוהר
  • איש משמר הכנסת

תהליך מימוש הזכות

  • מעסיקים שמשלמים שכר רגיל לעובדים בתקופת המילואים, ינכו את חלקם של העובדים מתוך השכר.
  • אם העובדים לא מקבלים שכר בתקופת המילואים אלא צריכים להגיש תביעה לביטוח לאומי לקבלת התגמול על המילואים, המעסיק יעביר את מלוא ההפרשות לביטוח הפנסיוני וקרן השתלמות, כולל חלקם של העובדים, והוא יהיה זכאי לנכות את חלקם של העובדים מהשכר שיקבלו לאחר חזרתם מהמילואים.
טיפ
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים