הצבעה לכנסת בבתי חולים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

אדם המאושפז בבית חולים רשאי להצביע בקלפי המוצבת בבית החולים שבו הוא מאושפז


 • לפי סעיף 116יג לחוק הבחירות לכנסת אדם המאושפז בבית חולים רשאי להצביע בקלפי למאושפזים המוצבת בבית החולים שבו הוא מאושפז.

מי זכאי?

 • כל מי שמאושפז בבית חולים ביום הבחירות, למעט מי שביום הבחירות עצמו התקבל לאשפוז יום.

מיקום הקלפי בבית החולים

 • ועדת הבחירות המרכזית תקבע, עד 30 ימים לפני יום הבחירות, באילו בתי החולים יוצבו קלפיות למאושפזים.
 • הקלפי תעמוד, במידת האפשר, במקום מרכזי בבית החולים שהוא נוח לגישה למאושפזים.
 • ועדת הבחירות המרכזית עשויה לקבוע כי בבית חולים תוצב יותר מקלפי אחת או שקלפי אחת תוצב במקומות שונים בבית החולים או בבתי חולים שונים, בשעות שונות.

תהליך מימוש הזכות

 • ביום הבחירות ולפני פתיחת הקלפי בבית החולים, יתן בית החולים לכל מאושפז אישור בכתב בדבר היותו מאושפז.
 • מאושפז שהתקבל לבית החולים ביום הבחירות עד לשעות שנקבעו על-ידי ועדת הבחירות המרכזית יקבל אישור עם אשפוזו.
 • יש להציג את אחת מהתעודות המזהות הבאות בקלפי:
  • תעודת זהות.
  • דרכון ישראלי תקף.
  • רישיון נהיגה תקף הכולל את תמונת בעל הרישיון.
  • תעודת חבר כנסת.
 • ההצבעה תיעשה באמצעות "מעטפות כפולות": הבוחר ישים את מעטפת ההצבעה בתוך מעטפה חיצונית, ועדת הקלפי תציין על פני המעטפה החיצונית את שם הבוחר, את מספר זהותו במרשם האוכלוסין ואת כתובתו, והבוחר יכניס את המעטפה לתוך הקלפי מול חברי ועדת הקלפי.
 • הקולות ייספרו בכנסת כקולותיהם של כלל המצביעים במעטפות כפולות (חיילים, שליחי המדינה בחו"ל ועוד) ותוך שמירה על חשאיות ההצבעה.

חשוב לדעת

 • בקלפי למאושפזים יהיו רשאים להצביע גם שוטרים המוצבים בה לשם שמירת הסדר וכן עובדי הצוות הרפואי של בית החולים (אם הנהלת בית החולים החליטה כי קרוב לוודאי שאותו עובד לא יוכל לממש את זכות ההצבעה שלו בדרך אחרת).

מידע זה עשוי לעניין אותך

חקיקה ונהלים