הצבעה לכנסת של נשים השוהות במקלט לנשים מוכות (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

נשים השוהות במקלט לנשים מוכות זכאיות להצביע בקלפיות נגישות
 • סעיף 68ב לחוק הבחירות לכנסת קובע כי נשים השוהות במקלט לנשים מוכות יכולות להצביע בקלפי הסמוכה למקלט בו הן שוהות.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • ביום הבחירות תיתן מנהלת מקלט לכל שוהה במקלט, אישור בכתב להצביע.
 • יש להציג בקלפי את האישור ובנוסף את אחת מהתעודות המזהות הבאות:
  • תעודת זהות.
  • דרכון ישראלי תקף.
  • רישיון נהיגה תקף הכולל את תמונת בעל הרישיון.
 • ההצבעה תיעשה באמצעות "מעטפות כפולות": הבוחרת תשים את מעטפת ההצבעה בתוך מעטפה חיצונית, ועדת הקלפי תציין על פני המעטפה החיצונית את שם הבוחרת, את מספר זהותה במרשם האוכלוסין ואת כתובתה, והבוחרת תכניס את המעטפה לתוך הקלפי מול חברי ועדת הקלפי.
 • הקולות ייספרו בכנסת כקולותיהם של כלל המצביעים במעטפות כפולות (חיילים, מאושפזים בבתי חולים, שליחי המדינה בחו"ל ועוד) ותוך שמירה על חשאיות ההצבעה.
 • אישור ההצבעה יוחזר לבוחרת בתום הצבעתה, לאחר שמזכיר ועדת הקלפי חתם על האישור בציון שמו ושם משפחתו.

חשוב לדעת

 • חלה חובת סודיות על האנשים המשמשים בתפקיד בקלפי לגבי מידע שהגיע אליהם בנוגע לזהות האישה השוהה במקלט, כתובת המקלט, או כל פרט אחר שיכול לזהות אישה השוהה במקלט.

חקיקה ונהלים

מידע זה עשוי לעניין אותך