נשים השוהות במקלט לנשים מוכות רשאיות להצביע בקלפיות נגישות
חלה חובת סודיות על האנשים המשמשים בתפקיד בקלפי לגבי מידע שהגיע אליהם בנוגע לאישה השוהה במקלט ופרטיה


נשים השוהות במקלט לנשים מוכות יכולות להצביע בכל קלפי נגישה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • ביום הבחירות, מנהלת המקלט תיתן לכל אישה השוהה במקלט אישור בכתב להצביע.
 • על הבוחרת להציג בפני ועדת הקלפי את אחד מאמצעי הזיהוי הבאים, בצירוף האישור מהמקלט:
  • תעודת זהות (רגילה או ביומטרית).
  • דרכון ישראלי תקף (רגיל או ביומטרי).
  • רישיון נהיגה תקף הכולל את תמונת בעל הרישיון.
 • ההצבעה תתבצע באמצעות מעטפות חיצוניות ("מעטפות כפולות"):
  • הבוחרת תקבל מוועדת הקלפי מעטפת הצבעה, תיגש אל מאחורי הפרגוד (תא ההצבעה), תכניס למעטפה שקיבלה פתק הצבעה לבחירתה ותסגור את המעטפה.
  • מעטפת הצבעה זו, תוכנס למעטפה חיצונית (כפולה), עליה יירשמו פרטי הבוחרת (שם, מספר זהות וכתובת).
  • את המעטפה החיצונית (שבתוכה מעטפת ההצבעה), יש להטיל אל תיבת הקלפי, שתצטרף אל יתר מעטפות ההצבעה.
  • אישור ההצבעה יוחזר לבוחרת בתום הצבעתה, לאחר שמזכיר ועדת הקלפי חתם על האישור בציון שמו ושם משפחתו.
  • בתום יום הבחירות, לאחר סגירת הקלפיות, כל המעטפות החיצוניות נאספות ומרוכזות יחד.
  • המעטפות החיצוניות, מכלל הקלפיות בארץ, נשלחות אל מטה ועדת הבחירות המרכזית בכנסת, שם בודקים כי מי שהצביע באמצעות מעטפה חיצונית (כפולה) לא הצביע גם בקלפי בה הוא רשום, כדי למנוע מצב של הצבעה כפולה.
  • לאחר בדיקה זו, מוצאות כל מעטפות ההצבעה מהמעטפות החיצוניות, כאשר הן ללא כל סימן מזהה ומועברות למספר רב של ועדות קלפי, לספירת הקולות שבתוך המעטפות, תוך שמירה על חשאיות ההצבעה.

חשוב לדעת

 • חלה חובת סודיות על האנשים המשמשים בתפקיד בקלפי לגבי מידע שהגיע אליהם בנוגע לזהות האישה השוהה במקלט, כתובת המקלט, או כל פרט אחר שיכול לזהות אישה השוהה במקלט.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים