תושב חוזר שפיגר ביותר מ-12 תשלומים למוסד לביטוח לאומי יהיה זכאי לשירותי בריאות בארץ רק לאחר תקופת המתנה של עד 6 חודשים
ניתן לפדות את תקופת ההמתנה על ידי תשלום 14,520 ₪ (נכון ל-2024)

תושב ישראל ששהה בחו"ל במשך 18 חודשים רצופים או יותר ולא שילם דמי ביטוח בריאות למוסד לביטוח לאומי בארץ עבור תקופה של 12 חודשים לפחות, או שחדל להיות תושב ישראל, אינו זכאי לקבל שירותי בריאות לתקופה של עד 6 חודשים לאחר חזרתו לארץ (מלבד לאוכלוסיות שפטורות מתקופת ההמתנה).

 • ניתן לפדות את תקופת ההמתנה בתשלום.
טיפ
ישנה אפשרות לרכוש ביטוח פרטי לתקופת ההמתנה באחת מקופות החולים, בכפוף לתנאי הקבלה והצהרת בריאות.

מי זכאי?

 • תושב חוזר שהוכר כתושב ישראל לאחר חזרתו על ידי המוסד לביטוח לאומי.

זכאות ללא תקופת המתנה

 • האוכלוסיות הבאות פטורות מתקופת ההמתנה:
  • קטינים (ראו מידע נוסף)
  • חיילים משוחררים משירות חובה או קבע בתקופה של 24 חודשים מיום השחרור
  • עולים לפי חוק השבות
  • מי שהוכרו כאזרח עולה על-ידי משרד הקליטה
  • בעלי אשרה מסוג א/1 שהוכרו לראשונה כעולה חדש
  • תושבים ששילמו את דמי הביטוח

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לאחד מסניפי המוסד לביטוח לאומי לצורך קביעת תושבות במוסד לביטוח לאומי.
 • לאחר קביעת התושבות יש למלא מול הפקיד טופס רישום לקופת חולים. בטופס יש לציין את קופת החולים שאליה מעוניינים להצטרף.
 • פקיד הביטוח הלאומי יחשב את תקופת ההמתנה הנדרשת.

תקופת ההמתנה

 • עבור כל שנה של היעדרות מהארץ, תחושב תקופת המתנה של חודש אחד, כאשר תקופת ההמתנה המירבית היא 6 חודשים.
  • שנת היעדרות היא תקופה של 12 חודשים שבמהלכם התושב שהה מחוץ לגבולות ישראל לפחות 183 ימים, גם אם אינם רצופים.
  • חודש המתנה הוא תקופה של 25 ימי שהייה רצופים בישראל.
דוגמה
תושב חוזר שחושבו לו 3 חודשי המתנה, צריך לשהות בישראל 3 תקופות (רצופות או לא רצופות) שבכל אחת מהן 25 ימים רצופים של שהייה בארץ.
 • למי שיצא שוב לחו"ל לפני שהשלים 25 ימים רצופים של שהייה בישראל, לא יובאו בחשבון התקופות ששהה בישראל פחות מ-25 ימים ברצף.
דוגמה
תושב שנקבעה לו תקופת המתנה של חודשיים, שהה בישראל 40 ימים רצופים, ולאחר מכן יצא לחו"ל ליומיים. מתוך תקופת שהותו בארץ יובאו בחשבון לצורך חישוב תקופת ההמתנה רק 25 ימים, ומרגע חזרתו יצטרך להמתין 25 ימים נוספים.

פדיון תקופת ההמתנה

 • כל מי שחייב בתקופת המתנה עד לקבלת שירותי בריאות, יכול לפדות את תקופת ההמתנה תמורת סכום של 14,520 ₪ (נכון ל-2024), שאותו יוכל לשלם באמצעות תשלום אחד או עד 6 תשלומים שווים. עם סיום התשלום או התשלומים הוא יוכל לקבל את השירותים הרפואיים.
 • אפשר לשלם את התשלום המיוחד גם בעת השהות בחו"ל, לפני ההגעה לארץ, ולהיות זכאי לשירותים הרפואיים עם ההגעה לארץ, בתנאי שהמבוטח יוכיח שמרכז חייו בישראל, ובתנאי שהוא חזר לישראל והוא הוכר כתושב ישראל.
 • הדרכים בהן ניתן לשלם:
  • בכרטיס אשראי, באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי.
  • באמצעות המחאה בנקאית, שאותה ניתן לשלוח בדואר לתחום ביטוח בריאות במוסד לביטוח לאומי במשרד הראשי, שד' וייצמן 13, ירושלים מיקוד 9543707, או להעביר לכל אחד מסניפי הביטוח הלאומי. יש להקפיד שבכל המחאה יירשם הסכום המדויק של התשלום המיוחד, ושכל המחאה תהיה לכל בן משפחה בנפרד.
 • התשלום המיוחד לא יוחזר למשלם, בין אם חזר לחיות בישראל ובין אם לאו (למעט במקרים חריגים). לכן, לפני ביצוע התשלום המיוחד, חשוב מאוד לבדוק אם עומדים בתנאים בהם אדם מוכר כתושב חוזר.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים