הקדמה:

תושב חוזר שפיגר ביותר מ- 12 תשלומים למוסד לביטוח לאומי יהיה זכאי לשירותי בריאות בארץ רק לאחר תקופת המתנה
תקופת ההמתנה המינימלית היא חודשיים ותקופת ההמתנה המקסימלית היא 6 חודשים
ניתן לפדות את תקופת ההמתנה על ידי תשלום 11,460 ש"ח (נכון ל- 2018)
למידע נוסף בנושא תושבים חוזרים ובנושא תשלום הפדיון באתר המוסד לביטוח לאומי

תושב ישראל ששוהה בחו"ל במשך שנתיים רצופות או יותר ולא שילם דמי ביטוח בריאות למוסד לביטוח לאומי בארץ, או פיגר ביותר מ-12 תשלומים, תישלל ממנו הזכות לקבלת שירותים רפואיים בארץ.

 • תושבים חוזרים שלא שילמו ביטוח או חדלו להיות תושבי ישראל, יהיו זכאים לשירותי בריאות בארץ רק לאחר תקופת המתנה הכוללת שהייה רצופה בארץ (יציאות לחו"ל במהלך תקופת ההמתנה מאריכות את התקופה).
 • תקופת ההמתנה המינימלית היא חודשיים ותקופת ההמתנה המקסימלית היא 6 חודשים.
 • פטורים מתקופת ההמתנה: קטינים (ראו מידע נוסף), חיילים משוחררים, עולים חדשים ותושבים ששילמו את דמי הביטוח.
 • ניתן לפדות את תקופת ההמתנה על ידי תשלום מיוחד.

מי זכאי?

 • תושב חוזר שהוכר כתושב ישראל לאחר חזרתו על ידי המוסד לביטוח לאומי.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לאחד מסניפי המוסד לביטוח לאומי לצורך קביעת תושבות במוסד לביטוח לאומי.
 • לאחר קביעת התושבות יש למלא מול הפקיד טופס רישום לקופת חולים. בטופס יש לציין את קופת החולים שאליה מעוניינים להצטרף.
 • פקיד הביטוח הלאומי יחשב את תקופת ההמתנה הנדרשת.

תקופת ההמתנה

 • חישוב תקופת ההמתנה
  • מי ששהה בחו"ל עד ליום 01.11.2008 - תחושב עבורו תקופת המתנה של 2 חודשים עבור כל שנה ששהה בחו"ל.
  • מי ששהה בחו"ל לאחר יום 01.11.2008 - תחושב עבורו תקופת המתנה של 1 חודש עבור כל שנה ששהה בחול.
  • בכל מקרה, תקופת ההמתנה המירבית היא 6 חודשים.
 • בתקופת ההמתנה ניתן לרכוש ביטוח פרטי באחת מקופות החולים, בכפוף לתנאי הקבלה והצהרת בריאות.
 • גם בתקופת ההמתנה חייב האדם לשלם דמי ביטוח בריאות בהתאם לעיסוקו ו/או הכנסתו.
 • חודש המתנה הוא תקופה של 25 ימי שהייה רצופים בישראל. מי שיצא מישראל לפני שהשלים 25 ימים רצופים של שהייה בישראל - לא יובאו בחשבון ימי השהייה האלה בישראל לצורך חישוב תקופת ההמתנה.
 • כדי להשלים את תקופת ההמתנה, על התושב להמתין 25 ימים כפול מספר החודשים שנקבעו לו כתקופת המתנה.
דוגמה
אדם שנקבעה לו תקופת המתנה של חודשיים, שהה בישראל 40 ימים רצופים, ולאחר מכן יצא לחו"ל ליומיים- מתוך תקופת שהותו בארץ יובאו בחשבון לצורך חישוב תקופת ההמתנה רק 25 ימים, ומרגע חזרתו יצטרך להמתין 25 ימים נוספים.

פדיון תקופת ההמתנה

 • מי שחייב בתקופת המתנה עד לקבלת שירותי בריאות, יכול לפדות את תקופת ההמתנה תמורת סכום של 11,460 ש"ח (נכון ל- 2018), שאותו יוכל לשלם באמצעות תשלום אחד או עד 6 תשלומים שווים. עם סיום התשלום או התשלומים הוא יוכל לקבל את השירותים הרפואיים.
 • אפשר לשלם את התשלום המיוחד גם בעת השהות בחו"ל, לפני ההגעה לארץ, ולהיות זכאי לשירותים הרפואיים עם ההגעה לארץ, בתנאי שהמבוטח יוכיח שמרכז חייו בישראל, ובתנאי שהוא חזר לישראל והוא הוכר כתושב ישראל.
 • הדרכים בהן ניתן לשלם:
  • באמצעות כרטיס אשראי דרך אתר התשלומים של ביטוח לאומי.
  • באמצעות המחאה בנקאית, שאותה יש לשלוח לתחום ביטוח בריאות במוסד לביטוח לאומי במשרד הראשי, בדואר רשום או באמצעות כל סניף של הביטוח הלאומי - למפת הסניפים. יש להקפיד שבכל המחאה יירשם הסכום המדויק של התשלום המיוחד, ושכל המחאה תהיה לכל בן משפחה בנפרד.
 • התשלום המיוחד לא יוחזר למשלם, בין אם חזר לחיות בישראל ובין אם לאו (למעט במקרים חריגים). לכן, לפני ביצוע התשלום המיוחד, חשוב מאוד לבדוק אם עומדים בתנאים בהם אדם מוכר כתושב חוזר.


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים