אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".


הקדמה:

נכי המלחמה בנאצים זכאים להחזר מס חלקי בקניית מוצרי חשמל
ערך זה עוסק בהחזר לו זכאים נכי מלחמה שדרגת נכותם 10%-19%. לפרטים על זכאות נכים שדרגת נכותם 20% ומעלה לחץ כאן
החל משנת 2014, יינתן לנכי המלחמה בנאצים, באופן אוטומטי, מענק כספי שנתי אחיד בסך 350 ש"ח אשר ישולם בתחילת כל שנה והם לא יצטרכו להגיש בקשה לרשות לניצולי שואה בצירוף חשבוניות
בין התאריכים 01.01.2014 ועד ליום 31.03.2014, תחול תקופת מעבר, בה נכי המלחמה יוכלו להגיש בקשה להחזר מס קנייה ומע"מ כנגד הגשת חשבוניות, ולקבל הפרש כספי במקרה ששווי מס הקניה גבוה מ-350 ש"ח
ההחזר יעשה רק עבור רכישות שנעשו על ידי הנכה לצרכיו האישיים
  • נכי המלחמה בנאצים שדרגת נכותם בין 10%-19%, זכאים להחזר חלקי של מס קנייה ומע"מ עבור רכישת 4 פריטים אישיים:
  • מקרר
  • מכונת כביסה
  • תנור אפיה
  • טלויזיה.
  • ההחזר יינתן פעם אחת בלבד לכל מכשיר, וסה"כ 4 מכשירים כמפורט לעיל.
  • החל מינואר 2014 כל נכי המלחמה בנאצים יקבלו באופן אוטומטי מענק כספי שנתי אחיד בגובה של 350 ש"ח, ואין צורך להגיש בקשה לקבלת ההחזר ולצרף אליה חשבוניות.
  • נכי המלחמה בנאצים אשר ירכשו מוצרי חשמל (הכלולים ברשימה המפורטת לעי"ל ) בין התאריכים 01.01.2014 ועד 31.03.2014, ושווי מס הקניה והמע"מ בגין מוצרים אלה יעלה על 350 ש"ח, יהיו זכאים לקבלת ההפרש כנגד הגשת בקשה בצירוף חשבוניות. את הבקשה יש להגיש במהלך שנת 2014.
דוגמה
נכה מלחמה רכש מקרר חדש בתקופת המעבר בסך 5,000 ש"ח והגיש חשבונית לרשות. שווי מס הקניה והמע"מ בגין רכישה זו עומד על 900 ש"ח. מאחר וונכה המלחמה קיבל באופן אוטומטי בתחילת השנה סך של 350 ש"ח, הרי הוא זכאי להפרש בסך 550 ש"ח בלבד (ההפרש בין 900 ש"ח שווי מס הקניה ל-350 ש"ח שקיבל אוטומטי בתחילת השנה).


אופן הגשת הבקשה עבור רכישות שהתבצעו בתקופת המעבר (01.01.2014-31.03.2014)

שם הנכה וכתובתו
שם הספק
תאריך החשבונית
שם הפריט
מחירו של הפריט
  • עבור מוצרים שירכשו במהלך תקופה המעבר תחול האפשרות להגיש את הבקשה בצירוף חשבוניות כמפורט למעלה, או לקבל מענק שנתי אחיד בגובה 350 ש"ח. במקרה ששווי מס הקנייה והמע"מ בגין המוצר שנרכש בתקופת הביניים יעלה על 350 ש"ח, תשלם הרשות את ההפרש כנגד הגשת הבקשה בצירוף חשבוניות, ובלבד שהבקשה תוגש במהלך שנת 2014. (ראה דוגמה הנזכרת למעלה).

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


חקיקה ונהלים

מקורות