העברת מקום העבודה למקום אחר או ניוד העובד לסניף במקום אחר, גם במרחק קצר יחסית, עשויים להיחשב כהרעה מוחשית בתנאי העבודה, וזאת במקרים מסוימים (אך לא תמיד)
עובד שהתפטר בגלל "הרעה מוחשית" בתנאי העבודה זכאי לפיצויי פיטורים, בתנאי שעבד לפחות שנה באותו מקום עבודה
אם המעסיק יכול לשנות את ההחלטה לגבי העברת העובד למקום עבודה אחר, העובד מחויב להודיע למעסיק על ההרעה המוחשית ולאפשר למעסיק לתקן את המצב
עובד שהתפטר עקב שינוי מקום העבודה, יהיה זכאי לדמי אבטלה ללא המתנה של 90 יום, בתנאי שהמרחק בין מקום המגורים למקום העבודה עולה על 60 ק"מ (או 40 ק"מ לאם לילד שלא מלאו לו 7 שנים) והעובד עומד בתנאי הזכאות לדמי אבטלה

תקציר

העברת מקום עבודה למקום אחר או ניוד עובד לסניף במקום אחר, עשויים להיחשב כהרעה מוחשית בתנאי העבודה, ולזכות את העובד שהתפטר עקב השינוי במקום העבודה בפיצויי פיטורים.

 • עובד שהתפטר בגלל "הרעה מוחשית" בתנאי העבודה זכאי לפיצויי פיטורים, בתנאי שעבד לפחות שנה באותו מקום עבודה.
 • העברת מקום העבודה, גם למרחק שאינו גדול יחסית, עשויה להיחשב בנסיבות מסוימות כהרעה מוחשית בתנאי העבודה של העובד.
 • אם המעסיק יכול לשנות את ההחלטה על העברת העובד למקום עבודה אחר, העובד מחויב להודיע למעסיק על ההרעה המוחשית ולאפשר למעסיק לתקן את המצב. אם ההחלטה אינה קשורה רק לעובד, אלא חלה על כל העובדים (לדוגמה: מקום העבודה כולו עובר למקום אחר) אין צורך בהתראה, והעובד יוכל להתפטר תוך מתן הודעה מוקדמת להתפטרות ולזכות בפיצויי פיטורים.
 • עובד שהתפטר עקב שינוי מקום העבודה, יהיה זכאי לדמי אבטלה ללא המתנה של 90 יום, בתנאי שהמרחק בין מקום המגורים למקום העבודה עולה על 60 ק"מ (או 40 ק"מ לאם לילד שלא מלאו לו 7 שנים) והעובד עומד בתנאי הזכאות לדמי אבטלה. למידע נוסף ראו התפטרות בנסיבות המזכות בדמי אבטלה ללא תקופת המתנה.
שימו לב
לא תמיד שינוי מקום העבודה נחשב "הרעה מוחשית", ולכן עובד שהתפטר עקב שינוי מקום העבודה לא בהכרח זכאי לפיצויי פיטורים.

מתי שינוי במקום העבודה יהווה "הרעה מוחשית" בתנאי העבודה?

 • השאלה האם השינוי במקום העבודה מהווה "הרעה מוחשית" כך שהעובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים במקרה של התפטרות עקב השינוי במקום העבודה, תיבדק בכל מקרה ומקרה לגופו.
 • יש לבחון את ההרעה בתנאי העבודה עקב השינוי במקום העבודה לא רק באופן אובייקטיבי, אלא אף באופן סובייקטיבי, על-פי נסיבותיו האישיות של העובד שבו מדובר.
 • השאלה האם שינוי מקום העבודה מהווה הרעת תנאים, אינה נבחנת רק על פי השינוי במספר הקילומטרים שבין מקום המגורים של העובד לבין מקום העבודה החדש. בתי הדין בחנו, בין היתר, גם את הנסיבות הבאות:
  • האם זמן הנסיעה של העובד לעבודה התארך משמעותית עקב שינוי מקום העבודה?
  • האם העובד שבעבר התגורר במרחק הליכה ממקום העבודה זקוק כעת לתחבורה ציבורית?
  • האם העובד נסע עד כה באוטובוס אחד וכעת עליו להחליף מספר אוטובוסים, כדי להגיע למקום העבודה החדש?
  • האם התדירות של התחבורה הציבורית למקום העבודה החדש נמוכה יותר?
  • האם המעסיק מספק הסעה למקום העבודה החדש?
  • מה היחס בין זמן הנסיעה של העובד לעבודה לבין שעות עבודתו?
  • האם השינוי במקום העבודה השפיע על חובותיו של העובד כהורה?
 • להלן מספר דוגמאות מהפסיקה:
  • דבע נו / 288 - 3 (באתר נבו)- העובדת עבדה כמטפלת במעון באשקלון סמוך למקום מגוריה. עקב סגירת המעון הועברה העובדת למעון בבני עייש, המרוחק 27 ק"מ מאשקלון. בית הדין הארצי פסק כי יש לראות בשינוי מקום העבודה "הרעת תנאים מוחשית", בייחוד לאור העובדה שאין תחבורה ישירה למקום העבודה החדש והעובדת נזקקה ל-3 אוטובוסים לכל כיוון.
  • סע (חי') 9745-07-09 (באתר נבו)- העובד הועסק כפועל ניקיון במפעל ביוקנעם, עיר מושבו. עקב צמצומים, הציע לו המעסיק לעבור לעבוד בזיכרון יעקב או בלב המפרץ בחיפה. בית הדין האזורי פסק שהעברת העובד למפעל בלב המפרץ המרוחק 20 ק"מ מיוקנעם, כשיש קו תחבורה ישיר אחד ביניהם, אינו מהווה הרעה מוחשית בתנאי העבודה.
  • סע (חי') 8681-04-09 (באתר נבו)- בדומה לפסק הדין הקודם גם בפסק דין זה מדובר בפועל ניקיון שהועסק במפעל ביוקנעם, עיר מושבו, והמעסיק הציע לו לעבוד בזיכרון יעקב או בלב המפרץ בחיפה. היות שבמקרה זה היה מדובר בהורה משמורן יחיד לקטין כבן 11, פסק בית הדין האזורי כי העברת העובד לחיפה או לזיכרון יעקב מהווה הרעה מוחשית בתנאי העבודה, שכן יש חשיבות למידת הנגישות של ההורה ממקום העבודה לביתו ואל הילד שבחזקתו היחידה.
  • תעא (ת"א) 1531-09 (באתר נבו)- העובדת הועסקה בבית אבות בראשון לציון, מרחק הליכה מביתה ונדרשה לעבור לעבוד בבת ים, במרחק 15 ק"מ. בית הדין האזורי פסק כי יש לראות בשינוי מקום העבודה "הרעה מוחשית" בייחוד לאור העובדה שמדובר בעובדת שעבדה 4.5 שעות ביום ונזקקה ל-2 אוטובוסים וכ-1.5 שעות לכל כיוון, כדי להגיע למקום העבודה החדש. לתמצית פסק הדין ראו כאן.

מי זכאי?

 • עובד שהתפטר עקב שינוי במקום העבודה המהווה "הרעה מוחשית" בתנאי העבודה, זכאי לפיצויי פיטורים, בתנאי שעבד לפחות שנה באותו מקום עבודה.

תהליך מימוש הזכות

 • על העובד להודיע למעסיק שהעברת מקום העבודה, או ניודו של העובד לסניף במקום אחר מהווה "הרעה מוחשית" ולאפשר למעסיק לתקן את המצב.
 • אם הסיכוי שההרעה בתנאי העבודה תחדל בעקבות התראה זו הוא מזערי, אין צורך בהתראה, והעובד יוכל להתפטר (תוך מתן הודעה מוקדמת להתפטרות).
דוגמה
 • עובד המתגורר ברמת גן עבד במפעלו של המעסיק בתל אביב.
 • בעקבות סיום חוזה שכירות, סגר המעסיק את מפעלו בתל אביב והעביר את המפעל לחיפה.
 • הסיכוי שהמעסיק יוכל לתקן את ההרעה בתנאי העבודה של העובד הוא מזערי, ולכן העובד אינו נדרש לתת למעסיק התראה טרם התפטרותו

.

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

פסקי דין