ניתן ליטול איבר מתורם חי או מתורם שנפטר (מת מוות מוחי) לצורך השתלתו בגופו של אדם שאיבר זה אצלו חדל לתפקד
אסור למושתל לתת תמורה לתורם, ואסור לתורם לקבל תמורה כלשהי עבור תרומת האיבר

השתלת איברים היא טכנולוגיה רפואית, שבה מוחלף איבר בגופו של חולה שהפסיק לפעול, באיבר תקין שנתרם על ידי אדם אחר.

 • במסגרת התהליך נלקח איבר מהתורם, ומועבר לאדם שהאיבר שלו חדל לתפקד.
 • איברים להשתלה ניתן לקחת לאחר המוות ממי שנקבע כי מת מוות מוחי, וכן ניתן לתרום איבר מן החי.
 • לצורך ביצע ההשתלה יש לקבל את הסכמת התורם והנתרם (המושתל).
 • במקרה שהאיבר המושתל נלקח מאדם שנפטר, יש צורך בהסכמה של משפחת הנפטר לתרום את איבריו.
שימו לב
השתלות איברים כלולות בסל הבריאות
 • הרחבות לסל הבסיסי ניתנות במסגרת הביטוחים המשלימים של קופות החולים. למידע נוסף ראו באתר כל הבריאות.
 • בנוסף, ישנם ביטוחי השתלות במסגרת ביטוחי בריאות פרטיים (תוכלו לבדוק באתר הר הביטוח אם אתם מבוטחים בביטוח בריאות פרטי ומה כלול בו).

מרכזי השתלות בארץ

 • בארץ קיימים 6 מרכזי השתלת איברים, במרכזים הרפואיים הבאים:
  • איכילוב
  • שניידר-בלינסון
  • הדסה
  • סורוקה
  • רמב"ם
  • שיבא
 • המרכז הלאומי להשתלות הוא הגוף הבלעדי המרכז את תחום תרומת איברים והשתלות איברים בישראל.

איברים שניתן לתרום לצורך השתלתם באדם אחר

איברים שניתן ליטול מתורמים שנפטרו לצורך השתלה באחר

 • כליות.
 • ריאות.
 • כבד (ואונת כבד).
 • לב.
 • לבלב.
 • רקמות: קרניות, מסתמי לב, עור, גידים עצמות ומפרקים.

איברים שניתן ליטול מתורמים חיים לצורך השתלתם באדם אחר

 • כליות.
 • אונת כבד.
 • אונת ריאה.

כשירות לתרום איבר לצורך השתלה

 • בישראל ניתן ליטול איברים לתרומה מתורמים עד גיל 80 ובתנאי שהאיברים במצב ראוי להשתלה.
 • כל תורם עובר הערכה של מצבו הרפואי, ועל סמך הערכה זו נקבעת יכולתו לתרום.
 • כאשר מדובר בתרומה מן המת, בדיקת כשירות האיברים להשתלה נעשית רק לאחר קביעת המוות המוחי של התורם בבית החולים.

הקצאת האיבר כאשר יש מספר ממתינים להשתלה

 • אם ישנם מספר מועמדים להשתלה המתאימים לקבל את האיבר שנתרם, יש לבצע הקצאה של האיבר (כדי להחליט למי מהם ייתרם האיבר).
 • הקצאת איברים להשתלה נעשית במרכז הלאומי להשתלות.
 • מדיניות הקצאת האיברים של המרכז הלאומי להשתלות מבוססת על מערכת ממוחשבת, הכוללת את נתוני כל המועמדים להשתלה.
 • הקצאת האיברים נעשית לפי קריטריונים של גיל, דחיפות רפואית, סיווג רקמות ונתונים רפואיים נוספים.

איסור קבלת תמורה או מתן תמורה עבור תרומת איבר

 • אסור לתורם ולכל אדם אחר לקבל או לתת תמורה עבור תרומת איברים (בין אם תרומת האיברים נעשית בחייו של התורם ובין אם היא נעשית לאחר מותו).
 • למרות זאת, מותר לתת ולקבל את התמורות הבאות, שלא ייחשבו לתמורות אסורות:
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.