תלמידי כיתות א'-י"ב שהם יתומים של חללי פעולת איבה זכאים למענקים עבור הוצאות על לימודים וחוגים
המענקים משולמים לאלמנות ולאלמנים (גם אם נישאו מחדש) עבור ילדיהם וליתומים ששכלו את שני הוריהם בפעולת איבה


תלמידי כיתות א'-י"ב שהם יתומים של חללי פעולת איבה זכאים למענקים עבור הוצאות על לימודים וחוגים.

 • סכומי המענקים (נכון ל-2023):
  • לתלמידי כיתות א׳-ו׳: 1,966 ₪
  • לתלמידי כיתות ז'-י': 2,317 ₪
  • לתלמידי כיתות י"א- י"ב: 3,149 ₪

מי זכאי?

 1. אלמנות ואלמנים של חללי פעולת איבה (כולל מי שנישאו מחדש) שילדיהם לומדים בכיתות א'- י"ב ומשולמת עבורם תוספת ליתומים בתגמול החודשי.
 2. יתומים ששכלו את שני הוריהם בפעולת איבה והם לומדים בכיתות א'- י"ב.

תהליך מימוש הזכות

 • המענק משולם אוטומטית מדי שנה עם תגמול חודש אוגוסט עבור שנת הלימודים שתתחיל בספטמבר.
 • מי שיוכרו כזכאים אחרי אוגוסט יקבלו את החלק היחסי של המענק מיום ההכרה עד לסיום שנת הלימודים​.
 • אם המענק לא שולם, יש לפנות למחלקת השיקום בסניף הקרוב למקום המגורים או באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי.

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים