הקדמה:

עובדים המבוטחים בביטוח פנסיוני יכולים לפרוש לגמלאות מגיל 60 ולקבל קצבת פנסיה חודשית, למרות שגיל פרישה מעבודה הוא מאוחר יותר
פרישה בגיל 60 עשויה להקטין את גובה הפנסיה בהשוואה למי שיפרוש בגיל מאוחר יותר
במקרים מסוימים מבוטחים בפנסיה תקציבית עשוים להיות זכאים לפרישה אף בגיל מוקדם יותר
פרישה היא הזדמנות לערוך תכנון פיננסי ארוך טווח, וניתן להיעזר במדריך לעובד לקראת פרישה לגמלאות (פנסיה)

טפסים

עובדים המבוטחים בביטוח פנסיוני יכולים פרוש לגמלאות מגיל 60 ולקבל קצבת פנסיה חודשית, למרות שגיל פרישה מעבודה הוא מאוחר יותר.

  • פרישה בגיל 60 עשויה להקטין את גובה הפנסיה בהשוואה למי שיפרוש בגיל מאוחר יותר.
  • במקרים מסוימים מבוטחים בפנסיה תקציבית עשוים להיות זכאים לפרישה אף בגיל מוקדם יותר, כפי שמפורט להלן:

פרישה מוקדמת בפנסיה תקציבית

עובדים בישראל המובטחים בהסדר של פנסיה תקציבית זכאים לפרוש פרישה מוקדמת ולהתחיל לקבל פנסיה (מופחתת, בכפוף לזכויות הפנסיה שצברו והוראות הפנסיה בכל הנוגע לקבלת פנסיה מוקדמת).

  • גיל הפרישה המוקדמת בישראל הוא 60 לנשים ולגברים.
  • יחד עם זאת, ניתן לקבוע בהסכם בין העובד למעסיק, כי גיל הפרישה המוקדמת יהיה נמוך מהגיל הקבוע בחוק, ובלבד שהמעסיק יישא בעלויות הנובעות מכך במלואן.
  • נשים אשר נולדו עד אפריל 1955, זכאיות לפרוש פרישה מוקדמת לפני גיל 60, בהתאם לטבלה הבאה:
חודש לידה גיל הזכאות (בשנים)
מאי עד דצמבר 1951 58
ינואר עד אוגוסט 1952 58 ו-4 חודשים
ספטמבר 1952 עד אפריל 1953 58 ו-8 חודשים
מאי עד דצמבר 1953 59
ינואר עד אוגוסט 1954 59 ו-4 חודשים
ספטמבר 1954 עד אפריל 1955 59 ו-8 חודשים

תהליך מימוש הזכות

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים