עובדים המבוטחים בביטוח פנסיוני יכולים לפרוש לגמלאות מגיל 60 ולקבל קצבת פנסיה חודשית, למרות שגיל פרישה מעבודה הוא מאוחר יותר
פרישה בגיל 60 עשויה להקטין את גובה הפנסיה בהשוואה למי שיפרוש בגיל מאוחר יותר
ניתן לקבוע בהסכם העבודה, כי גיל הפרישה המוקדמת, המזכה את העובדים בקצבת פרישה, יהיה נמוך מגיל 60
פרישה היא הזדמנות לערוך תכנון פיננסי ארוך טווח, וניתן להיעזר במדריך לעובד לקראת פרישה לגמלאות (פנסיה)
למידע רשמי ראובאתר משרד העבודה
טפסים

עובדים המבוטחים בביטוח פנסיוני יכולים לפרוש לגמלאות מגיל 60 ולקבל קצבת פנסיה חודשית, למרות שגיל פרישה מעבודה הוא מאוחר יותר.

  • פרישה בגיל 60 עשויה להקטין את גובה הפנסיה בהשוואה למי שיפרוש בגיל מאוחר יותר.
  • יחד עם זאת, ניתן לקבוע בהסכם בין העובד למעסיק כי גיל הפרישה המוקדמת יהיה נמוך מגיל 60. במקרה זה המעסיק חייב לשלם לעובד תשלום פנסיה חודשי, בהתאם לסכום שנקבע בהסכם העבודה או בהסכם הקיבוצי החל על העובד, עד למועד בו העובד יהיה זכאי לפנסיה מקרן הפנסיה.
  • נשים אשר נולדו עד אפריל 1955, זכאיות לפרוש פרישה מוקדמת לפני גיל 60, בהתאם לטבלה הבאה:
חודש לידה גיל הזכאות (בשנים)
מאי עד דצמבר 1951 58
ינואר עד אוגוסט 1952 58 ו-4 חודשים
ספטמבר 1952 עד אפריל 1953 58 ו-8 חודשים
מאי עד דצמבר 1953 59
ינואר עד אוגוסט 1954 59 ו-4 חודשים
ספטמבר 1954 עד אפריל 1955 59 ו-8 חודשים

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים