הורה שוועדת תכנון טיפול והערכה דנה בעניין ילדו ומשפחתו, זכאי להשתתף בוועדה ולהביע את דעתו
לא יתקיים דיון בוועדה בעניינו של ילד ללא נוכחות והשתתפות ההורה
לפני הדיון בוועדה, ההורה זכאי לפגישת הכנה עם העובד הסוציאלי שמטפל במשפחה
ככלל, גם אם ההורים חיים בנפרד (פרודים/גרושים), הדיון יתקיים בנוכחות שניהם


ההורה הביולוגי הוא האפוטרופוס הטבעי והחוקי של ילדו והוא בעל זכויות וחובות הוריות.

 • כל פעולה או החלטה בנוגע לילד שעניינו נדון בועדת תכנון טיפול והערכה לילדים ובני נוער בסיכון, תיעשה בשיתוף עם ההורה ומתוך הכרה באחריותו, חובותיו וזכויותיו כלפי הילד.
 • ההורה זכאי להשתתף בוועדה, להביע את עמדתו, להציע הצעות, להעלות הסתייגויות ולקבל הסבר בשפה ובצורה שמובנת לו.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • ההורה יקבל זימון לוועדה באמצעות הדואר או באמצעות דו״אל 14 יום לפחות לפני מועד הדיון.
 • אם יש צורך בדיון דחוף, ההורה יוזמן בטלפון או פנים מול פנים.
 • על העובד הסוציאלי שמטפל במשפחה לוודא מראש שההורה יגיע לדיון בוועדה.

השתתפות ההורה בדיון

 • לא יתקיים דיון בוועדה ללא השתתפות ההורה.
 • במהלך הדיון יש למסור מידע והסברים להורה בשפה ובצורה ברורה ושמובנת לו.
 • ההורה יקבל לכל אורך הדיון בוועדה מקום מרכזי להשמעת עמדתו ודאגותיו באשר למצב הילד ואפשרות להציע דרכים להתמודד עם דאגות אלו.
 • עמדת ההורה, דעותיו, הצעותיו והסתייגויותיו יתועדו בכתב.
 • לפני כל קבלת הסכמה מצד ההורה לתוכנית טיפול כלשהי, יש לוודא שההורה קיבל את כל המידע שנדרש ושהוא מבין את כל המשמעויות שנובעות מההסכמה, בעיקר במקרה של הסכמה לשילוב הילד במסגרת חוץ ביתית כגון אומנה.
 • אם ההורה יגיע לדיון עם מלווה מטעמו (לא עורך-דין), המלווה יוכל להשתתף ולהתבטא בהתאם לצורך בנוסף להורה ולא במקומו.

מקרים חריגים

 • במצבים חריגים בהם ההורה זומן לדיון ולא הגיע ולא ניתן לדחות את הדיון עקב מצב הסיכון של הילד, יו"ר הוועדה רשאי להחליט לקיים את הוועדה ללא ההורה והחלטתו תנומק ותתועד בכתב.
 • במקרה שבו ההורה זומן לדיון, לא הגיע אליו ונקבע מועד חדש לדיון וגם אליו לא הגיע - יו"ר הוועדה רשאי להחליט אם לקיים את הדיון או לדחות אותו והחלטתו תנומק ותתועד בכתב.
 • אם קיימת סיבה לפיצול נוכחות ההורים בוועדה (כגון סכסוך גירושין), יו"ר הוועדה, בהתייעצות עם חברי הוועדה הקבועים, ישקול כיצד לקיים את הדיון.
 • במקרים שלא ניתן להזמין את אחד ההורים או שניהם (כגון: שהייה בחו"ל, מצב נפשי או פיזי קשה) יש לתעד את סיבת ההיעדרות ולעשות מאמץ לשמוע את עמדת ההורה באמצעות גורמי הטיפול במקום שבו הוא נמצא.

חשוב לדעת

 • ההורה זכאי לפגישת הכנה עם העובד הסוציאלי שמטפל במשפחה, לפני הדיון בוועדה.
 • ככלל, גם במקרה של הורים שחיים בנפרד (גרושים/פרודים), הדיון יתקיים בנוכחות שניהם ועל העובד הסוציאלי לוודא ששניהם יגיעו.
 • במקרה שמונה לילד אפוטרופוס (לענייני גוף), גם האפוטרופוס יוזמן וישתתף בדיון.
 • במקרה שמונה לילד אפוטרופוס (לענייני רכוש), הוא יוזמן לדיון בהתאם לשיקול דעת יו"ר הוועדה.
 • גם להורה וגם לילד (בהתאם לגילו ומצבו), יש זכות להגיש ערר לוועדת הערר במקרה של פגיעה בזכות.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים