על דרכי מימוש הזכות ראו בערך צו הגנה למניעת אלימות במשפחה


בן זוג מאותו מין רשאי לבקש צו הגנה למניעת אלימות במשפחה מכוח החוק למניעת אלימות במשפחה.

  • לפי החוק, רשאי אדם לבקש צו בין היתר נגד "בן זוג". החוק מגדיר "בן זוג" ככולל גם ידועים בציבור.
  • בשנת 1997 קבע בית המשפט לענייני משפחה בחיפה כי המונח "בן זוג" בחוק כולל גם בן זוג מאותו מין, והעניק לבקשתה של תובעת צו הגנה למניעת אלימות במשפחה כנגד בת זוגה האלימה.

מי זכאי?

  • גבר זכאי לקבל צו נגד בן זוגו.
  • אישה זכאית לקבל צו נגד בת זוגה.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • ישנם בתי משפט שאינם מכירים בתחולת החוק למניעת אלימות במשפחה על בני זוג מאותו מין. (למשל בשנת 2008 קבע שופט בית המשפט לענייני משפחה ברמת גן כי החוק אינו חל על בני זוג מאותו מין). מאחר ובית המשפט העליון טרם דן בשאלה זו, אין הכרעה שמחייבת את כל בתי המשפט. עם זאת בשנים האחרונות נטיית בתי המשפט והנחיות היועץ המשפטי לממשלה היא להעניק פרשנות רחבה למונחים "איש ואשתו" ו"ידועים בציבור" ככוללים גם בני זוג מאותו מין.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים