עובד רשאי להתפלל במהלך יום עבודתו בהתאם לדרישת דתו
זמן התפילה ייקבע במקום העבודה בהתאם לצורכי העבודה ואילוציה, ובהתחשב בדרישות דתו של העובד
במקרים מסוימים (בהתאם למפורט בהמשך), רשאי עובד שאינו מתפלל במקום העבודה, להגיע באיחור לעבודה בשל תפילת הבוקר
הפסקה שנועדה לתפילה אינה מוגדרת כ"שעת עבודה" לפי החוק, ואין למעסיק חובה לשלם עבורה שכר
למידע רשמי ראו משרד העבודה


עובד רשאי להתפלל במהלך יום עבודתו.

 • זמן התפילה נחשב להפסקת עבודה, והמעסיק אינו חייב לשלם לעובד שכר עבור זמן זה.
 • בימים שבהם זריחת השמש היא לאחר השעה 06:30 ושעת תחילת עבודתו של העובד היא בין 07:00 - 08:00, רשאי העובד להגיע לעבודה באיחור, בהתאם לתנאים המפורטים בהמשך דף זה.

מי זכאי?

 • כלל העובדים בישראל.

תהליך מימוש הזכות

הזכות לתפילה במהלך יום העבודה

 • חוק שעות עבודה ומנוחה קובע שכל עובד רשאי להתפלל במהלך יום עבודתו.
 • זמן התפילה ייקבע במקום העבודה - כלומר על ידי המעסיק, בהתחשב בצרכים ובאילוצים של מקום העבודה מצד אחד, ודרישות דתו של העובד, מצד אחר.
 • זמן ההפסקה לצורך תפילה אינו מוגדר "שעת עבודה" לפי החוק.
 • בנוסף, החוק אינו קובע חובה למעסיק לשלם לעובד שכר עבור הזמן שבו הוא מתפלל.
 • הפרשנות המקובלת היא שמעמד זמן התפילה הוא כזמן הפסקה בעבודה שבגינו העובד אינו זכאי לתשלום מכוח החוק.
 • מכאן שכל עובד צריך להגיע עם מעסיקו להסכמה לגבי זמן התפילה. העובד מצדו צריך לקבל את הצרכים ואת האילוצים של מקום העבודה, והמעסיק מצדו חייב להתחשב בדרישות הדת של העובד, כפי שנקבע בחוק.

הזכות להגיע באיחור למקום העבודה בשל תפילת הבוקר

 • בימים שבהם שעת הזריחה היא לאחר השעה 06:30, רשאי עובד להגיע למקום עבודתו באיחור, אם הוא עומד בכל התנאים הבאים:
  1. יום עבודתו מתחיל בין השעות 07:00 - 08:00;
  2. הוא מנוע מפאת דרישות דתו להתחיל את יום עבודתו בטרם התפלל;
  3. הוא אינו מתפלל בתחילת יום העבודה במקום עבודתו;
  4. הוא משלים את זמן האיחור בתום אותו יום עבודה או בהסכמת המעסיק ביום אחר שבאותו חודש עבודה.

חשוב לדעת

 • מכיוון שכל מעסיק רשאי להעניק לעובד מעל למינימום שקבוע בחוק, מעסיקים יכולים להסכים עם העובדים בהסכם קיבוצי או במסגרת חוזה העבודה האישי שכן יינתן תשלום עבור זמן התפילה או חלקו או להגיע לכל הסדר מיטיב אחר עם העובד.
 • בית הדין לעבודה דחה תביעות של עובדים שסירבו להצעת עבודה שהוצעה להם בשירות התעסוקה בנימוק שהעבודה מתחילה מוקדם בבוקר באופן שלא יאפשר להם השתתפות בתפילת שחרית. בית הדין קבע שצריך להוכיח שהמעסיק לא היה מוכן להתגמש עם העובד כך שיספיק להתפלל למרות השעה המוקדמת שבה מתחילה העבודה, וכי אין חובה לאפשר לעובד להתפלל בבית כנסת מסוים או בבית כנסת בכלל - אלא ניתן לקיים את מצוות התפילה גם במקום העבודה.
 • מעסיק השולל מעובד שלא כדין את זכותו להתפלל בהתאם לדרישות דתו עובר לא רק על הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, אלא גם על הוראות חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה האוסרות להפלות עובד מחמת דתו.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

 • סע (ת"א) 46650-11-11 (באתר נבו) - בקשה מעובד שיגיע למשמרת בשעה 07:00 בבוקר לא מנעה ממנו להתפלל תפילת שחרית

חקיקה ונהלים