הקדמה:

עובדים שעתיים או יומיים, שהם יהודים או שהם אינם יהודיים אך בחרו את החגים היהודיים כימי החג שלהם, זכאים לקבל, בהתאם לתנאי הזכאות, תשלום דמי חגים עבור 9 ימי החג שיפורטו להלן
בנוסף, ישנם מועדים הנחשבים לימי בחירה שבהם יכולים עובדים להיעדר מעבודתם על חשבון ימי החופשה שצברו
עובדים שאינם שעתיים או יומיים (כלומר מקבלים משכורת חודשית קבועה בכל חודש) אינם זכאים לדמי חגים, אלא מקבלים משכורת חודשית רגילה גם בחודש הכולל את ימי החג

עובדים שעתיים או יומיים, שהם יהודים או שהם אינם יהודיים אך בחרו את החגים היהודיים כימי החג שלהם, זכאים לקבל בכל שנה תשלום עבור ימי החג המפורטים להלן שבהם לא עבדו, וזאת בהתאם לתנאי הזכאות. לפרטים נוספים, ראו דמי חגים.

 • עובדים שאינם שעתיים או יומיים (כלומר מקבלים משכורת חודשית קבועה בכל חודש) אינם מקבלים דמי חגים, אלא משכורת חודשית רגילה, גם בחודש הכולל את ימי חג אלה שלא עבדו בהם.
 • בנוסף לימי חג אלה, ישנם מועדים הנחשבים לימי בחירה שבהם יכולים עובדים להיעדר מעבודתם על חשבון ימי החופשה שצברו.

חגים המקנים תשלום ומועדיהם בשנים תשע"ח-תש"פ (2017-2020)

 • להלן רשימת החגים שנקבע בחקיקה כי עובד יהודי זכאי לצאת בהם לחופשה ולקבל תשלום עבורם, למרות ההיעדרות מהעבודה (דמי חגים בהתאם לתנאים לעובד יומי, ומשכורת רגילה לעובד חודשי).
 • עובדים במגזר הציבורי ועל-פי הסכמים קיבוציים שונים רשאים להיעדר בתשלום במועדים נוספים (סעיף הרחבות ופרסומים בהמשך מפנה לרשימת ימי מועד לעובדי מדינה).
ימי החג תאריך עברי תשע"ח תשע"ט תש"פ
2 ימי ראש השנה
 • א' בתשרי
 • ב' בתשרי
 • 21.09.2017 יום ה'
 • 22.09.2017 יום ו'
 • 10.09.2018 יום ב'
 • 11.09.2018 יום ג'
 • 30.09.2019 יום ב'
 • 01.10.2019 יום ג'
יום כיפור
 • י' בתשרי
 • 30.09.2017 שבת
 • 19.09.2018 יום ד'
 • 09.10.2019 יום ד'
2 ימי סוכות
 • ט"ו בתשרי
 • כ"ב בתשרי
 • 05.10.2017 יום ה'
 • 12.10.2017 יום ה'
 • 24.09.2018 יום ב'
 • 01.10.2018 יום ב'
 • 14.10.2019 יום ב'
 • 21.10.2019 יום ב'
2 ימי פסח
 • ט"ו בניסן
 • כ"א בניסן
 • 31.03.2018 שבת
 • 06.04.2018 יום ו'
 • 20.04.2019 שבת
 • 26.04.2019 יום ו'
 • 09.04.2020 יום ה'
 • 15.04.2020 יום ד'
יום העצמאות (יום שבתון)
 • ה' באייר
 • 19.04.2018 יום ה' (הוקדם ביום)
 • 09.05.2019 יום ה' (הוקדם ביום)
 • 29.04.2020 יום ד'
שבועות
 • ו' בסיוון
 • 20.05.2018 יום א'
 • 09.06.2019 יום א'
 • 29.05.2020 יום ו'

חג שחל בשבת או ביום שישי

 • בית הדין הארצי לעבודה קבע כי יש לפרש את צו ההרחבה כקובע זכאות לתשלום דמי חגים לעובד שהפסיד יום עבודה בגין חג שחל ביום שהעובד היה אמור לעבוד בו. בהתאם לכך:
  • במקומות שבהם עובדים 6 ימים בשבוע - עובד שעתי או יומי שאמור לעבוד ביום שישי ונעדר מעבודתו בשל החג, זכאי לדמי חגים עבור יום החג שחל ביום שישי.
  • במקומות שבהם עובדים בשבת - עובד שעתי או יומי שאמור לעבוד ביום שבת ונעדר מעבודתו בשל החג, זכאי לדמי חגים עבור יום החג שחל ביום שבת.
  • במקומות שבהם עובדים בימים א'-ה' בלבד (כלומר לא עובדים בימי שישי ושבת) - עובד שעתי או יומי אינו זכאי לדמי חגים שחלים ביום שישי או בשבת מכיוון שהוא אינו מפסיד יום עבודה בגין החג. צו ההרחבה אכן קובע כי אם החג חל בשבת, העובד אינו זכאי לתשלום דמי חגים. הצו אינו מתייחס למקרים שבהם החג חל ביום שישי או ביום פנוי אחר של העובד.
 • למידע נוסף על פסיקת בית הדין, ראו כאן.


חגים יהודיים הנחשבים ליום בחירה

הרחבות ופרסומים

חקיקה ונהלים