מתנדבי השירות הלאומי-אזרחי בני הדתות השונות, זכאים להיעדר מהשירות בימי חגם
בנוסף, בימי צום מסוימים, בהתאם לדתם, המתנדבים רשאים להיעדר למספר שעות מהשירות


מתנדבי השירות הלאומי-אזרחי זכאים, בנוסף לימי החופשה השנתית, להיעדר בימי חגים ומועדים בהתאם לדתם.

מי זכאי

חגים יהודיים

 • ראש השנה (שני ימי החג)
 • יום כיפור (יום אחד)
 • חג סוכות (יום אחד)
 • שמחת תורה (יום אחד)
 • פסח (יומיים)
 • יום העצמאות (יום אחד)
 • שבועות (יום אחד)
 • צום ט' באב - מתנדב שצם זכאי להיעדר מהשירות ביום זה וההיעדרות לא תקוזז מימי החופשה השנתית שמגיעים לו.
  • על המתנדב להודיע מראש לרכז בגוף המוכר ולאחראי בגוף המפעיל על כוונתו לצום ועליו לחתום על הצהרה שהוא צם.
 • בצומות אחרים שמתחילים מהבוקר - מתנדב שצם בכל יום צום אחר, זכאי להיעדר מהשירות ביום הצום למשך שעתיים וההיעדרות לא תקוזז מימי החופשה השנתית שמגיעים לו.
  • על המתנדב להודיע מראש לרכז הגוף המוכר ולאחראי בגוף המפעיל על כוונתו לצום ולשרת מספר שעות מקוצר ביום זה ועליו לחתום על הצהרה שהוא צם.
 • היעדרות מהשירות במשך יום שלם בימים אלה תיחשב כיום חופשה שיקוזז מימי החופשה השנתית.
 • חג הסיגד (ליוצאי אתיופיה) - מתנדב שמעוניין לקחת חלק באירועי חג הסיגד ולצורך כך להיעדר מיום השירות או מחלקו, רשאי לעשות זאת ובמקרה כזה יקוזז עד חצי יום חופש מימי החופשה השנתית שלו.

חגים דרוזיים

 • עיד אלאד'חה (ארבעה ימים)
 • חג הנביא שועייב "יתרו" (ארבעה ימים)
 • חג הנביא אלח'דר "אליהו" (יום אחד)
 • חג הנביא סבלאן (יום אחד)
 • יום העצמאות (יום אחד)

חגים נוצריים

חגים מוסלמיים

חשוב לדעת

 • מתנדבים ממשפחות שכולות זכאים גם להיעדרות ביום הזיכרון. למידע נוסף ראו כאן.
 • בנוסף ללוח החגים והמועדים, מתנדבים בשירות לאומי-אזרחי זכאים לימי חופשה, ימי מחלה או ימי היעדרות מיוחדים אחרים, לפי אופי השירות. להרחבה בנושאים אלו מומלץ לבקר בפורטלים הרלוונטיים: שירות לאומי-אזרחי או שירות לאומי-אזרחי לחרדים.
 • היעדרות מעבר למכסת הימים שמותרים תדווח ותיחשב כתקופה בלתי נמנית: תקופה זו לא תיחשב לעניין תקופת השירות ועל המתנדב/ת יהיה להשלים את הימים בהם נעדר/ה. למידע נוסף ראו כאן.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים