עובדים מוסלמים שמקבלים שכר על בסיס חודשי זכאים להיעדר מעבודתם בימי החגים המוסלמיים מבלי שימי ההיעדרויות ינוכו ממשכורתם
עובדים מוסלמים שאינם עובדים חודשיים זכאים (בהתאם לתנאי הזכאות) לקבל תשלום דמי חגים עבור ימי החג שיפורטו כאן, שבהם לא עבדו
העובדים רשאים לבחור אם להיעדר בחגים היהודיים במקום בחגים המוסלמיים
בנוסף, יש מועדים שנחשבים לימי בחירה שבהם יכולים עובדים להיעדר מעבודתם על חשבון ימי החופשה שצברו
מומלץ לבקר בפורטל החברה הערבית

עובדים מוסלמים רשאים להיעדר מעבודתם בימי החג וברוב המקרים לא ינכו ממשכורתם את ימי ההיעדרות.

  • עובדים מוסלמים שאינם עובדים חודשיים זכאים לקבל בכל שנה תשלום עבור ימי החג המפורטים להלן שבהם לא עבדו, וזאת בהתאם לתנאי הזכאות המפורטים בערך דמי חגים. עובדים חודשיים יקבלו משכורת חודשית רגילה גם בחודש הכולל את ימי החג הללו שלא עבדו בהם.
  • העובדים רשאים לבחור אם לא לעבוד ולקבל דמי חגים בחגי דתם או בחגים יהודיים. עליהם להודיע מראש למעסיק מהי בחירתם.
שימו לב
  • אסור למעסיק להתערב בבחירת העובד או לכפות עליו לבחור חגים של דת מסוימת.
  • יום העצמאות נקבע כיום שבתון שבו עובדים מכל הדתות זכאים לשכר מלא למרות היעדרותם מהעבודה.
  • אם עובד מוסלמי בחר כימי חג את חגי דתו ומקום עבודתו סגור בחגים יהודיים, הוא לא יהיה זכאי לכפל תשלום (עבור החגים המוסלמיים ועבור החגים היהודיים). עבור ימי החג היהודיים הוא יוכל לקבל דמי חופשה המשולמים עבור ימי חופשה.
  • בנוסף לימי חג אלה, ישנם מועדים הנחשבים לימי בחירה שבהם יכולים עובדים להיעדר מעבודתם על חשבון ימי החופשה שצברו.

חגי האיסלאם הקרובים שמקנים תשלום ומועדיהם

  • אלה החגים שלפי החקיקה כי עובדים מוסלמים זכאים לצאת בהם לחופשה ולקבל תשלום עבורם, למרות ההיעדרות מהעבודה (דמי חגים בהתאם לתנאים לעובדים יומיים, ומשכורת רגילה לעובדים חודשיים).
  • עובדים במגזר הציבורי ועל-פי הסכמים קיבוציים שונים רשאים להיעדר בתשלום במועדים נוספים (סעיף הרחבות ופרסומים בהמשך מפנה לרשימת ימי מועד שנקבעו לעובדי מדינה).
חג תאריך לועזי
עיד אל פיטר 10.04.2024 עד 12.04.2024
עיד אל אדחא (חג הקורבן) 17.06.2024 עד 20.06.2024
הראשון במוחרם (ראש השנה האיסלאמי) 08.07.2024
חג הולדת הנביא מוחמד (מוולד א-נבי) 16.09.2024

חגי האיסלאם הנחשבים ליום בחירה

חשוב לדעת

  • ייתכנו שינויים של יום-יומיים במועדי החגים בשל מופע הירח.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים