לחובות של מעסיק לעובדיו בגין תשלומי שכר יש עדיפות במסגרת הליכי ההוצאה לפועל מול חובות אחרים
לא ניתן לאחד תיק הוצאה לפועל של עובדי החייב בגין שכר שלא שולם עם תיקים אחרים של החייב

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט העליון
שם התיק:רעא 5935/07
תאריך:02.03.2008
קישור:קישור לפסק הדין

הרקע העובדתי

 • עובדיה של המועצה המקומית הגישו לבית הדין לעבודה תביעה לפיצויי הלנת שכר.
 • בית הדין לעבודה חייב בפסק דינו את המועצה המקומית בתשלום פיצויים לעובדים.
 • פסק הדין הוגש לביצוע בהוצאה לפועל.
 • המועצה המקומית הגישה בקשה לצרף את תיקי ההוצאה לפועל לתיק האיחוד המתנהל נגדה בלשכת ההוצאה לפועל.
 • ראש ההוצאה לפועל הורה על האיחוד המבוקש.
 • העובדים הגישו בקשה להוציא את תיקיהם מתיק האיחוד ולחילופין טענו, כי יש לראות בחובותיהם חוב בדין קדימה (חוב שיש לו עדיפות ראשונה בהשוואה לחובות האחרים ושאותו יש לכסות במלואו לפני שיכוסו החובות האחרים).
 • ראש ההוצאה לפועל קבע כי שכר עבודה על כל מרכיביו לא זוכה בדין קדימה על פי חוק ההוצאה לפועל, כלומר אין לו עדיפות בהשוואה לחובות אחרים, ועל כן ניתן לבצע את איחוד התיקים.
 • העובדים ערערו על החלטת ראש ההוצאה לפועל לבית המשפט המחוזי.
 • בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור, וקבע כי חובות המועצה המקומית לעובדים זוכים בדין קדימה, וכי יש לבטל את צירוף התיקים שלהם לתיק האיחוד.
 • המועצה המקומית הגישה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון.

החלטת בית המשפט

 • בית המשפט העליון אימץ את פסק הדין של בית המשפט המחוזי, וקבע כי יש לבטל את צירוף התיקים.
 • נימוקי בית המשפט:
  • כאשר מבקש העובד לממש זכותו לתשלום הסכום המגיע לו כשכר עבודה, צריכה להינתן לו עדיפות בהוצאה לפועל מפני נושיו האחרים של המעסיק (החייב).
  • התכלית להצדקת העדפתם של עובדים על-פני נושים אחרים של המעסיק היא התכלית הסוציאלית, כלומר: להבטיח שלא יווצר מצב בו יתקלו העובדים - התלויים לפרנסתם בשכר המשולם להם מעבודתם - בחוסר אפשרות לקבל את שכרם על כל ההשלכות הנובעות מכך.
  • לפיכך אין מקום לאחד את התיקים שפתחו העובדים לגביית הפיצויים בגין הלנת שכר בתקופת עבודתם, עם תיקי ההוצאה לפועל האחרים המתנהלים כנגד המועצה המקומית.

משמעות

 • חוב בגין שכר עבודה לעובדים (כולל פיצויי הלנת שכר) קודם לחובות אחרים של החייב.
 • אין לאחד תיקי הוצאה לפועל של עובדים בגין חוב שכר (כולל פיצויי הלנת שכר) עם תיקי חובות אחרים של החייב.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח החוק באדיבות אתר נבו