אסיר עולם שעונשו לא נקצב אינו זכאי לצאת לחופשות רגילות
נציב שירות בתי הסוהר רשאי לאשר הוצאה של אסיר עולם שעונשו לא נקצב לחופשה מטעמים מיוחדים או אם יש נסיבות הומניטריות מיוחדות שמצדיקות את הוצאתו לחופשה


אסיר עולם שעונשו לא נקצב אינו זכאי לצאת לחופשות רגילות.

  • עם זאת, לנציב שירות בתי הסוהר יש סמכות לאשר הוצאה של אסיר עולם שעונשו לא נקצב לחופשה מטעמים מיוחדים או אם יש נסיבות הומניטריות מיוחדות שמצדיקות הוצאתו לחופשה.

מי זכאי?

  • אסיר השפוט למאסר עולם ושעונשו לא נקצב.

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע סטודנטים בקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט, הפועלת בשיתוף עם הסניגוריה הציבורית.