הקדמה:

ההטבה ניתנת לאחד משני ההורים על פי בחירתם


מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.