אם מדובר בזוג, ההטבה ניתנת לאחד משני ההורים על פי בחירתם
משך החופשה המקסימאלי הינו רבע מהתקופה שבה עבד ההורה באותו מקום העבודה ולא יותר משנה מיום הלידה
למעסיק אסור לפטר או לפגוע בשכר של עובד/ת הנמצאים בחל"ת לאחר חופשה לידה ובמשך 60 יום מתום החל"ת, אלא בהיתר מאת הממונה על חוק עבודת נשים

תקציר

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
ראו גם

גורמים מסייעים