למעסיק אסור לפטר ולתת לעובד/ת הודעה מוקדמת לפיטורים במהלך התקופה של חופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה ובמשך 60 יום מתום החל"ת, אלא בהיתר מהממונה על חוק עבודת נשים
ההיתר לפיטורים יינתן רק אם השר השתכנע שהפיטורים אינם קשורים ללידה או לחל"ת שלאחר חופשת הלידה
נגד מעסיק שמפר הוראה זו ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה ותביעה בבית הדין לעבודה
במהלך תקופה זו גם אסור למעסיק לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של העובד/ת, אלא בהיתר
למידע נוסף ראו סעיף סעיף 9(ג)(2) לחוק עבודת נשים

תקציר

למעסיק אסור לפטר עובד או עובדת ולתת הודעה מוקדמת לפיטורים במהלך חופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה (חל"ת לאחר חופשת לידה) ובמשך 60 יום מתום החל"ת , אלא אם קיבל היתר מהממונה על חוק עבודת נשים.

 • ההיתר לפיטורים יינתן רק אם הממונה תשתכנע שהפיטורים אינם קשורים ללידה או לחל"ת שלאחר חופשת הלידה.
 • במהלך תקופה זו אסור למעסיק גם לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של העובד/ת, אלא בהיתר מאת הממונה על חוק עבודת נשים. למידע נוסף ראו איסור פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה של עובד/ת בחל"ת לאחר חופשת לידה ולאחריה.
 • מפסיקת בית הדין הארצי לעבודה שהתייחסה לתקופה של חודשי ההיריון, חופשת הלידה ו-60 הימים שלאחריה, ניתן להסיק שגם במהלך ה- 60 ימים שלאחר החל"ת בתום חופשת הלידה, אסור למעסיק לתת לעובד/ת הודעת פיטורים ללא היתר, גם אם הפיטורים נכנסים לתקוף רק לאחר תום 60 הימים המוגנים שלאחר החל"ת .
שימו לב
 • מעסיק שהוציא עובד או עובדת לחופשה ללא תשלום בתקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023, לתקופה רצופה של 14 ימים לפחות שחלקה או כולה בתקופה של 60 הימים המוגנים מפני פיטורים לאחר תום החל"ת שלאחר חופשה הלידה, החופשה ללא תשלום לא תספר ב-60 הימים האסורים לפיטורים אלא אם ניתן היתר מהממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה.
 • לדוגמה: עובדת חזרה לעבודה מחל"ת שלאחר חופשת הלידה ב-01.10.2023. ב-15.10.2023 הוציא אותה המעסיק לחודש חל"ת עד ליום 15.11.2023. התקופה בה שהתה העובדת בחל"ת ביוזמת המעסיק לא תיחשב כחלק מ-60 הימים המוגנים לפיטורים, והעובדת תהיה זכאית להגנה מפני פיטורים עד ליום 30.12.2023

מי זכאי?

 • כל עובד/ת במהלך חופשה ללא תשלום שלאחר חופשת לידה, ובמשך 60 יום מתום החל"ת.
שימו לב
הזכאות ניתנת לכל מי שנמצא/ת בחל"ת לאחר חופשת לידה, כולל הורים מאמצים והורים מיועדים בהליך פונקאות.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • אם מעסיק פיטר עובד/ת בניגוד להוראה וללא היתר:
  • ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
  • ניתן להגיש כנגדו תביעה בבית הדין האזורי לעבודה ולתבוע פיצויים בגובה השכר וההטבות שלהן היה/תה זכאי/ת, כאילו יחסי העובד-מעביד המשיכו והעובד/ת לא פוטר/ה.

חשוב לדעת

חקיקה ונהלים