עובדי חברות ניקיון ותחזוקה שעובדים אצל המעסיק מעל 6 חודשים זכאים לקבל יום חופש לרגל נישואי ילדיהם
חופשה זו היא בנוסף לימי החופשה השנתית שלה הוא זכאי
במהלך החופשה זכאי העובד לשכר רגיל
נכון לשנת 2014, זכות זו ניתנת לעובדים המועסקים אצל מעסיק החבר בארגון חברות הניקיון בישראל בלבד


עובדי חברות ניקיון ותחזוקה שעובדים אצל המעסיק מעל 6 חודשים זכאים לקבל חופשה מיוחדת בתשלום לרגל נישואי ילדיהם.

  • אורך החופשה הוא יום אחד.
  • חופשה זו היא בנוסף על ימי החופש הרגילים המגיעים לו על פי חוק.
  • במהלך החופשה זכאי העובד לקבל שכר רגיל.
  • נכון לשנת 2014, זכות זו ניתנת לעובדים המועסקים אצל מעסיק החבר בארגון חברות הניקיון בישראל בלבד.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת על ידי המעסיק באופן אוטומטי. יש ליידע את המעסיק מבעוד מועד על תאריך הנישואים.

חשוב לדעת

  • זכותו של העובד לחופשה לרגל נישואי ילדיו היא בנוסף לימי החופשה השנתית שלה הוא זכאי.
  • עובדי חברות ניקיון ותחזוקה שהמעסיק שלהם חבר בארגון חברות הניקיון בישראל, זכאים לחופשה מיוחדת גם לרגל הולדת ילד, וכלל עובדי חברות הניקיון והתחזוקה שנישאים זכאים לחופשה מיוחדת לרגל נישואיהם.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים