עובד קבלן במגזר הפרטי שעבד מעל 3 חודשים במסגרת חברת כוח האדם, זכאי לקבל יום חופש לרגל ברית המילה של בנו או מסיבת הולדת בתו
יום חופש זה הוא בנוסף לימי החופשה השנתית שלה זכאי העובד
העובד זכאי לשכר רגיל עבור יום החופש
אם נקבעה בהסכם קיבוצי אצל המעסיק בפועל חופשה מיוחדת בימי שמחה נוספים או תמורה מיוחדת עבור ימי חופשה אלה, יחולו גם הוראות אלה של ההסכם הקיבוצי אצל המעסיק בפועל על עובדי הקבלן


אזהרה
ערך זה עוסק בזכאות של עובדים בחברות כוח אדם (קבלני כוח אדם) מכח צו הרחבה בענף אספקת שירותי כח אדם
 • הוראות צו ההרחבה אינם חלים על עובדי קבלן כוח אדם המועסקים בתחום המחשוב (בתפקידי תחזוקה, פיתוח והטמעה של מערכות מחשוב), עובדים המועסקים במתן שירות סיעוד, עובדים המועסקים בטיפול בנכי מערכת הביטחון מטעם משרד הביטחון ועובדים המועסקים בשירות הציבורי. על עובדים אלה יחולו הוראות הדין הרגיל, לרבות הוראות של הסכמים קיבוצים וצוי הרחבה החלים עליהם, אם חלים עליהם.
 • כמו כן הוראות צו ההרחבה אינם חלים על מי שעובדים בחברות שירות (קבלני שירות). לעובדי קבלני שירות נקבעו זכויות נפרדות - ראו זכויות עובדי ניקיון ותחזוקה או זכויות עובדי שמירה ואבטחה.

עובד קבלן במגזר הפרטי שעבד מעל 3 חודשים במסגרת חברת כוח האדם, זכאי לקבל יום חופש לרגל ברית המילה של בנו או מסיבת הולדת בתו.

 • יום חופש זה הוא בנוסף לימי החופשה השנתית שלה זכאי העובד.
 • העובד זכאי לשכר רגיל עבור יום החופש.
 • עובד קבלן המועסק במגזר הציבורי עשוי להיות זכאי גם כן לחופשה לרגל ברית המילה של בנו או מסיבת הולדת בתו, אם במקום העבודה, בו הוא מועסק, חל הסכם קיבוצי הקובע חופשה כזו על העובדים הישירים באותו מקום, או אם המעסיק מעניק זכאות זו לעובדיו הישירים מכוח הסכם או נוהג אחר.

מי זכאי?

 • עובד קבלן העונה על שלושת התנאים הבאים:
  1. הוא מועסק בפועל במגזר הפרטי;
  2. הוא עבד מעל 3 חודשים במסגרת חברת כוח האדם;
  3. הוא היה אמור להיות מועסק באותו יום אלמלא האירוע.
 • עובד קבלן המועסק במגזר הציבורי שבמקום העבודה, בו הוא מועסק, חל הסכם קיבוצי הקובע חופשה כזו לעובדים הישירים באותו מקום, או שהמעסיק באותו מקום מעניק זכאות זו לעובדיו הישירים מכוח הסכם או נוהג אחר.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להעביר בקשה למתן חופשה אל חברת כוח האדם זמן סביר לפני האירוע, ובמידת האפשר לא פחות מיומיים לפני האירוע.

חשוב לדעת

 • זכותו של העובד לחופשה לרגל ברית המילה של בנו או מסיבת הולדת בתו היא בנוסף לימי החופשה השנתית שלה הוא זכאי.
 • עובד קבלן במגזר הפרטי זכאי לחופשה מיוחדת גם במקרים נוספים, כגון: נישואיו ובר מצווה או בת מצווה של ילדיו.
 • אם נקבעה בהסכם קיבוצי אצל המעסיק בפועל חופשה מיוחדת בימי שמחה נוספים או תמורה מיוחדת עבור ימי חופשה אלה, יחולו גם הוראות אלה של ההסכם הקיבוצי אצל המעסיק בפועל על עובדי הקבלן.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים