עובדת זרה השוהה בישראל עם ילדיה שמתחת לגיל 18 זכאית לקצבת ילדים עבור כל אחד מהם
הזכאות לקצבה מותנית בכך שהעובדת שוהה בישראל כדין, יש ברשותה אשרת שהייה ועבודה, והיא עובדת לפחות 6 חודשים

עובדת זרה השוהה בישראל כדין עם ילדיה שמתחת לגיל 18 זכאית לקצבת ילדים עבור כל אחד מהם.

מי זכאי?

 • עובדת זרה העונה על התנאים הבאים:
  1. היא שוהה בישראל כדין, כלומר יש ברשותה אשרת שהיה ועבודה.
  2. היא עובדת בישראל לפחות 6 חודשים (שעבורם שולמו דמי ביטוח לאומי).
  3. יחד עמה שוהה בישראל אחד או יותר מילדיה שמתחת לגיל 18.

תהליך מימוש הזכות

 • לרוב הקצבה משולמת באופן אוטומטי. למידע נוסף ראו קצבת ילדים
 • במקרה שקצבת הילדים אינה משולמת באופן אוטומטי, יש להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי.
  • חשוב להקפיד על מועד הגשת התביעה. איחור בהגשת התביעה עשוי לפגוע בזכאות לקצבה.
  • לפירוט תהליך הגשת התביעה ראו הגשת תביעה לקצבת ילדים.

חשוב לדעת

 • הזכאות לקצבת ילדים מותנית בכך שהעובדת שוהה בישראל כחוק. עובדות לא חוקיות אינן זכאיות לקצבה.
 • כמו כן נדרש שהילד ישהה יחד עם אמו בישראל.
  • עובדת זרה בהיריון שעזבה את הארץ ושחזרה לארץ מולדתה לצורך הלידה, והגיעה מחדש לארץ ללא הילד, אינה זכאית לקצבת ילדים.
  • כמו כן עובדת זרה שילדה בישראל אך עזבה אותה וחזרה אליה ללא הילד, לא תהיה זכאית לקצבת ילדים מרגע עזיבתה את ישראל.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים