חייל משוחרר שעבד במקום עבודה מסוים עד גיוסו לצה"ל זכאי לחזור לאותו מקום עבודה לאחר השחרור
התקופה שבה שירת החייל בצה"ל תיחשב לו כוותק מצטבר לצורך זכויותיו כעובד במקום העבודה
חובת המעסיק להעסיק את החייל המשוחרר היא למשך 6 חודשים
הזכאות אינה תקפה לגבי חייל שקיבל לפני גיוסו פיצויי פיטורים ממקום העבודה


חייל משוחרר שעבד במקום עבודה מסוים עד גיוסו לצה"ל זכאי לחזור לאותו מקום עבודה לאחר השחרור.

 • התקופה שבה שירת החייל בצה"ל תיחשב לו כוותק מצטבר לצורך זכויותיו כעובד במקום העבודה.
 • הזכאות אינה תקפה לגבי חייל משוחרר שקיבל לפני גיוסו פיצויי פיטורים ממקום העבודה.
 • חובת המעסיק להעסיק את החייל המשוחרר היא למשך 6 חודשים.

מי זכאי?

 • חייל משוחרר העונה על 2 התנאים הבאים:
  1. הוא הוגדר כ"עובד קבוע" במקום העבודה או שעבד שם לפחות 6 חודשים רצופים לפני הגיוס.
  2. הוא לא קיבל פיצויי פיטורים ממקום העבודה טרם גיוסו לצה"ל.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה בכתב למקום העבודה להתקבל בחזרה לעבודה.
 • את הבקשה רשאים להגיש החייל המשוחרר, ארגון עובדים שהוא משתייך אליו, או ארגון העובדים עם המספר הגדול ביותר של עובדים במקום העבודה.
 • ניתן להגיש את הבקשה בתקופה שבין 15 יום לפני מועד שחרורו של החייל מצה"ל ועד 30 יום לאחר מועד השחרור.
 • יש לציין בבקשה יום מסוים, בתוך 30 יום מיום הגשת הבקשה, שבו מוכן החייל המשוחרר להתחיל בעבודה.
 • יש לשלוח העתק של הבקשה ללשכת התעסוקה ולוועד העובדים במקום העבודה (אם קיים).
 • המעסיק יקבל את החייל המשוחרר לעבודה ביום שצוין בבקשה. אם קבלתו לעבודה באותו יום אינה אפשרית, ניתן לקבלו בתוך שנה מהיום שהגיש את הבקשה, במועד האפשרי המוקדם ביותר.
 • המעסיק מחויב לקבל את החייל המשוחרר לאותה עבודה ובאותם תנאים שהיה עובד בהם לולא התגייס. אם אין אפשרות כזו, יש לקבלו לעבודה הטובה ביותר ובתנאים הטובים ביותר האפשריים.
 • אם לטענת המעסיק אין אפשרות מעשית לקבל את החייל במועד שצוין בבקשה או לקבלו לאותה עבודה ובאותם תנאים (בשל שינויים יסודיים או נזקים שחלו במקום העבודה, או בשל לקות שהחייל לקה בה מאז התגייס שהפחיתה במידה ניכרת את כושר העבודה שלו), מוטלת על המעסיק החובה להוכיח זאת.
 • חיילים משוחררים שנתקלים בקשיים במימוש זכויותיהם יכולים לפנות לקבלת סיוע ממשרד המשפטים. למידע נוסף ראו סיוע משפטי חינם מטעם משרד המשפטים.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים