הקדמה:

ילדים הזכאים לחינוך חינם ושוהים בבית מעל 21 ימים רצופים על פי הוראת רופא, זכאים ללימודים בביתם
זכאים גם ילדים השוהים בבית תקופה העולה על 4 שבועות בשל מחלה או ליקוי בריאותי (כאשר מספר תקופות טיפול או שהייה בבית ייחשבו כתקופה אחת, כל עוד לא חלפו ביניהן יותר מ-4 שבועות)
למידע נוסף ראו בפורטל הורים לילדים עם צרכים מיוחדים באתר משרד החינוך

חוק חינוך חינם לילדים חולים קובע כי ילדים חולים השוהים בבית תקופה ממושכת, זכאים ללימודים בביתם.

 • התמיכה ניתנת חינם בבתי התלמידים החולים בכל רחבי הארץ, במטרה לסייע להם להשלים את הפערים הלימודיים הנובעים מהיעדרותם הממושכת מהמסגרות החינוכיות.
 • החל מיום 01.01.2015, ארגון קדימה מדע הוא ספק התמיכה הלימודית לתלמידים החולים.

מי זכאי?

 • תלמידים הזכאים לחינוך חינם על פי חוק לימוד חובה (בגילאים 18-3) או חוק חינוך מיוחד (בגילאים 21-3), ועונים על אחד משלושת התנאים הבאים:
  • הם שוהים בבית מעל 21 ימים רצופים על פי הוראת רופא.
  • הם חולים במחלה או ליקוי בריאותי המצריכים שהייה בבית לפי הוראת רופא לתקופה העולה על 4 שבועות, כאשר מספר תקופות טיפול או שהייה בבית הנובעות מאותה מחלה או ליקוי ייחשבו כתקופה אחת כל עוד לא חלפו ביניהן יותר מ-4 שבועות.
  • הם נעדרים מהלימודים בהיקף העולה על 50% משעות הלימוד של כיתתם, בשל טיפול מתמשך בבית חולים במסגרת אשפוז יום (אשפוז ללא לינה בבית החולים לצורך טיפול אונקולוגי, דיאליזה, טיפול פסיכיאטרי וכד').

תהליך מימוש הזכות

 • מנהל המסגרת החינוכית בה לומד התלמיד יבקש מהורי התלמיד אישור לפנייה לסיוע לימודי.
 • לאחר קבלת הסכמת ההורים יפנה המנהל אל "קדימה מדע" באמצעות טופס בקשה לשירותי חינוך לילדים חולים בביתם.
 • על ההורים לספק את המסמכים הבאים:
  • במקרה של לקות נפשית - המלצה של פסיכולוג או פסיכיאטר, המאשר את חופשת ההחלמה וממליץ על הוראה בבית במהלך חופשת ההחלמה.
  • אישור רפואי ובו מצויינת במפורש מהות המחלה.
  • אישור רפואי ובו המלצה למשך חופשת ההחלמה בבית.
 • את הפניות יש לשלוח אל קדימה מדע בדוא"ל .
 • ניתן ליצור קשר עם הארגון גם בטלפון 1-800-071-170 .
 • נציגי הארגון יתאמו עם הורי התלמיד את הגעתם של אנשי החינוך לביתו.
 • שירותי החינוך יינתנו לתלמיד על-פי תכנית חינוכית אישית (תח"א), שתיבנה על-ידי צוות בית הספר בשיתוף עם התלמיד והוריו.

חשוב לדעת

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים