הקדמה:

נפגע פעולת איבה רשאי להגיש תביעה לתגמול נכות וזאת תוך שנה מיום שנפגע
קבלת תגמולים מותנית באישור הרשות המאשרת במשרד הביטחון שמדובר בפגיעה בפעולת איבה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

נפגע פעולת איבה שנגרמה לו נכות בעקבות פעולת האיבה, עשוי להיות זכאי לתגמול נכות.

 • לשם כך עליו להגיש תביעה לקבלת תגמולים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

המועד האחרון להגשת התביעה

 • את התביעה לתגמול יש להגיש בתוך שנה מיום הפגיעה.
 • הגשת תביעה בשלב מאוחר יותר עלולה לפגוע בזכות לתגמולים.

שלבי ההליך

 • לאחר הגשת התביעה, היא תועבר אל הרשות המאשרת במשרד הביטחון, כדי שתחליט אם מדובר בפגיעה בפעולת איבה. רק לאחר שהרשות המאשרת תקבע כי הפגיעה עונה על הגדרת החוק לפגיעת איבה, יטפל המוסד לביטוח לאומי בתביעה.
 • אם אישרה הרשות המאשרת כי אכן מדובר בפגיעה בפעולת איבה, יוזמן הנפגע להופיע בפני ועדה רפואית. למידע נוסף ראו ועדה רפואית לנכות של נפגעי פעולות איבה.
 • הוועדה הרפואית תקבע את אחוזי הנכות של הנפגע כתוצאה מפועלת האיבה. למידע נוסף ראו קביעת דרגת נכות לנפגע פעולת איבה.
 • במרכזי "יד מכוונת" הפועלים מטעם המוסד לביטוח לאומי ניתן לקבל ייעוץ חינם לפני הגשת התביעה או לקראת ההתייצבות בפני הוועדה הרפואית.

ערעור

ערר על החלטת הרשות המאשרת

 • אם הרשות המאשרת לא הכירה באירוע כפגיעת איבה וכתוצאה מכך לא אושרה תביעה למוסד לביטוח לאומי או לקרן הפיצויים ברשות המסים, ניתן לערער על החלטת הרשות המאשרת.
 • את הערר יש להגיש לוועדת העררים.
 • את הערר יש להגיש בכתב בתוך חודשיים מיום קבלת ההחלטה.
 • הכתובת להגשת הערר: בית המשפט המחוזי, רח’ ויצמן 1 תל-אביב - יפו 6423901.
 • החלטת הוועדה לעררים הינה סופית, ולא ניתן לערער עליה.


ערעור על החלטת הוועדה הרפואית


חשוב לדעת

 • קבלת תגמולים מותנית באישור של הרשות המאשרת במשרד הביטחון שמדובר בפגיעה בפעולת איבה. בירורים שונים שתבצע הרשות, באמצעות המוסד לביטוח לאומי או באמצעות גורמים אחרים, עלולים לעכב את מתן ההחלטה.