הקדמה:

נפגעי פעולות איבה רשאים להגיש תביעה לתגמול נכות תוך שנה מיום הפגיעה
קבלת תגמולים מותנית באישור הרשות המאשרת במשרד הביטחון שמדובר בפגיעה בפעולת איבה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

נפגעי פעולות איבה שנגרמה להם נכות בעקבות פעולת האיבה, עשויים להיות זכאים לתגמול נכות.

 • לשם כך עליהם להגיש תביעה לקבלת תגמולים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

שימו לב
 • מחשבון המוסד לביטוח לאומי מאפשר לקבל רשימה מפורטת של המסמכים הרפואיים שמומלץ לצרף לתביעה בהתאם לאבחנות הרפואיות.
 • במרכזי "יד מכוונת" הפועלים מטעם המוסד לביטוח לאומי ניתן לקבל ייעוץ חינם לפני הגשת התביעה או לקראת ההתייצבות בפני הוועדה הרפואית.

המועד האחרון להגשת התביעה

 • את התביעה לתגמול יש להגיש בתוך שנה מיום הפגיעה.
 • הגשת תביעה בשלב מאוחר יותר עלולה לפגוע בזכות לתגמולים.

שלבי ההליך

ערעור

ערר על החלטת הרשות המאשרת

 • אם הרשות המאשרת לא הכירה באירוע כפגיעת איבה וכתוצאה מכך לא אושרה תביעה למוסד לביטוח לאומי או לקרן הפיצויים ברשות המסים, ניתן לערער על החלטת הרשות המאשרת.
 • את הערר יש להגיש לוועדת העררים.
 • את הערר יש להגיש בכתב בתוך חודשיים מיום קבלת ההחלטה.
 • הכתובת להגשת הערר: בית המשפט המחוזי, רח’ ויצמן 1 תל-אביב - יפו 6423901.
 • החלטת הוועדה לעררים הינה סופית, ולא ניתן לערער עליה.

ערעור על החלטת הוועדה הרפואית

חשוב לדעת

 • קבלת תגמולים מותנית באישור של הרשות המאשרת במשרד הביטחון שמדובר בפגיעה בפעולת איבה. בירורים שונים שתבצע הרשות, באמצעות המוסד לביטוח לאומי או באמצעות גורמים אחרים, עלולים לעכב את מתן ההחלטה.

גורמים מסייעים