נפגעי פעולת איבה שנשארו עם ליקוי פיסי או נפשי אחרי הפגיעה יכולים להגיש תביעה לתגמול נכות בתוך שנה מיום הפגיעה
התביעה תטופל אם הרשות המאשרת במשרד הביטחון הכירה בהם כנפגעי איבה
נפגעי פעולות איבה זכאים לסיוע משפטי חינם בנושאי הביטוח הלאומי
שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

נפגעי פעולת איבה שנגרמה להם נכות בעקבות הפגיעה יכולים להגיש תביעה לקבלת תגמולים אחרי שהרשות המאשרת במשרד הביטחון הכירה בפגיעתם.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

 • ניתן להגיש את התביעה לתגמול בתוך שנה מיום הפגיעה. הגשת תביעה בשלב מאוחר יותר עלולה לפגוע בזכאות לתגמולים.
 • יש למלא טופס תביעה לקביעת דרגת נכות ולתשלום תגמול נכות לנפגע איבה.
 • יש לצרף לטופס מסמכים רפואיים עדכניים שקשורים לפגיעה (אם טרם נמסרו לביטוח הלאומי).
 • ניתן להגיש את מסמכי התביעה בדרכים הבאות:
  • שליחת המסמכים באופן מקוון באתר.
  • הגשת המסמכים באמצעות הדואר, הפקס או תיבת השירות של הסניף הקרוב.
טיפ
 • מחשבון המוסד לביטוח לאומי מאפשר לקבל רשימה מפורטת של המסמכים הרפואיים שמומלץ לצרף לתביעה בהתאם לאבחנות הרפואיות.
 • במרכזי "יד מכוונת" שפועלים מטעם הביטוח הלאומי ניתן לקבל ייעוץ חינם לפני הגשת התביעה או לקראת הוועדה הרפואית.

ערעור

ראו גם

גורמים מסייעים