מבוטחים בביטוח אבטלה שהשלימו תקופת אכשרה ועומדים בשאר תנאי הזכאות, יהיו זכאים לקבל דמי אבטלה במקרה שיפסיקו לעבוד
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

מבוטחים בביטוח אבטלה בביטוח הלאומי, שהשלימו תקופת אכשרה ועומדים ביתר תנאי הזכאות, יהיו זכאים לקבל דמי אבטלה במקרה שיפסיקו לעבוד.

 • אדם נחשב כמבוטח בביטוח אבטלה אם הוא עונה על כל התנאים הבאים:
  • הוא תושב ישראל או תושב ארעי בישראל (מי שבידו אשרה או רישיון לישיבת ארעי מסוג א1)
  • גילו בין 18 ל-67 שנים
  • הוא עובד שכיר ומעסיקו חייב בתשלום דמי ביטוח עבורו, מלבד במקרים הבאים שבהם המעסיק אינו חייב בתשלום דמי ביטוח והעובד משלם אותם בעצמו:
   • עובד שכיר שמעסיקו אינו תושב ישראל
   • עובד בשירות דיפלומטי או קונסולרי של מדינת חוץ
  • עובדים עצמאים או פרילנסרים, אינם מבוטחים בדרך כלל בביטוח אבטלה, אך ישנן מספר קבוצות של עובדים עצמאים אשר צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים) חל עליהם והם עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה, אם הם עומדים בשאר תנאי הזכאות. למידע נוסף ראו דמי אבטלה לעובדים עצמאים.

מי אינו מבוטח בביטוח אבטלה

 • אנשים אלה אינם מבוטחים בביטוח אבטלה ולכן לא יהיו זכאים לדמי אבטלה:
  • מי שאינו עובד
  • עובד עצמאי- (למעט עובדים שצו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים) חל עליהם, והם עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה).
  • חבר קיבוץ או מושב שיתופי (אלא אם הוא עובד כשכיר מחוץ למשק או מועסק כשכיר על-ידי הקיבוץ/המושב)
  • בעל שליטה בחברת מעטים (גם אם הוא עובד בחברה כשכיר) - מי שמחזיק ב-10% לפחות ממניות החברה או בזכות למנות מנהל, בחברה שהיא בשליטתם של 5 בני אדם לכל היותר (אם בני זוג או בני משפחה אחת מחזיקים בחלק ממניות החברה, מצרפים את מניותיהם)
טיפ
במקרים מסויימים, בני נוער בגילאי 15 - 18 שנים המשתתפים בפרנסת הוריהם, או שאין להם הורים, ושולמו עבורם דמי ביטוח לענף נפגעי עבודה, עשויים להיות זכאים להענקת אבטלה (למרות שאינם מבוטחים בביטוח אבטלה).
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים