תקופת אכשרה שנדרשת לקבלת דמי אבטלה היא התקופה שבה שכירים עבדו לפני שהפכו למובטלים ובמהלכה שולמו עבורם דמי ביטוח לאומי
ניתן להירשם לראשונה בלשכת התעסוקה עד 3 חודשים מיום הפסקת העבודה מבלי שתושפע מכך תקופת האכשרה

תקופת האכשרה שנדרשת לדמי אבטלה היא תקופת העבודה של שכירים שבמהלכה היו מבוטחים בביטוח אבטלה ושולמו עבורם דמי ביטוח לאומי לפני שהפכו למובטלים.

 • תקופת האבטלה מתחילה ביום שבו המבוטחים נרשמו לראשונה בלשכת שירות התעסוקה.

משך תקופת האכשרה

שימו לב
הקלות בתנאי הזכאות לדמי אבטלה בתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • לעובדים שפוטרו או הוצאו לחל"ת בתקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023 נקבעו מספר הקלות בתנאים (קיצור תקופת האכשרה, קיצור תקופת החל"ת שמזכה בדמי אבטלה, זכאות לדמי אבטלה מהיום הראשון, זכאות רצופה לתושבים שפונו, ביטול ההגבלה על מספר ימי הזכאות למי שטרם מלאו להם 40 ועוד).
 • למידע נוסף ראו דמי אבטלה בתקופת מלחמת חרבות ברזל.
 • עובדים בשכר יומי ועובדים בשכר חודשי נדרשים להשלים תקופה של 12 חודשים לפחות שבהם שולמו דמי ביטוח אבטלה, מתוך 18 החודשים שקדמו לתחילת תקופת האבטלה (ה-1 בחודש שבו הם נרשמים לראשונה בשירות התעסוקה).
 • חודשי העבודה לא חייבים להיות רצופים ולא חייבים להיות אצל מעסיק אחד.
 • תקופה של עד 3 חודשים מהיום שבו העובדים הפסיקו לעבוד לא תיספר בין 18 החודשים שקדמו לתחילת תקופת האבטלה, כלומר:
  • ניתן להירשם לראשונה בלשכת התעסוקה עד 3 חודשים מיום הפסקת העבודה, מבלי שתושפע מכך תקופת האכשרה.
  • במקרה כזה יבדקו אם דורשי העבודה השלימו 12 חודשים שבהם שולמו עבורם דמי ביטוח מתוך 18 החודשים שקדמו לסיום עבודתם, ולא מתוך 18 החודשים שקדמו ליום שבו נרשמו בלשכת התעסוקה.
 • לחיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי יכולים להילקח בחשבון עד 6 חודשים מתוך תקופת השירות בחישוב תקופת האכשרה. לכן תיתכן זכאות לדמי אבטלה למי שעבדו רק 6 חודשים במהלך השנה הראשונה לשחרורם (לפרטים נוספים).
 • עבודה בחלק מהחודש נחשבת לחודש עבודה מלא, ואפילו יום עבודה אחד בחודש ייחשב כחודש עבודה בחישוב תקופת האכשרה.

מה נכלל בתקופת האכשרה

היעדרות מעבודה שמאריכה את תקופת 18 החודשים

 • הכשרה מקצועית על-פי הפניה/אישור של שירות התעסוקה - עד 12 חודשים
 • מחלה או תאונה שלא שולמו עבורם דמי מחלה - עד 6 חודשים
דוגמה
תקופה שבה עובד מחלים מפגיעה ובמהלכה מקבל קצבת נכות מקרן הפנסיה
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים