הקדמה:

תקופת אכשרה הנדרשת לקבלת דמי אבטלה היא התקופה שבה שכיר עבד בטרם הפך למובטל ובמהלכה שולמו עבורו דמי ביטוח לאומי
החל מה-01.12.2017, ניתן להירשם לראשונה בלשכת התעסוקה עד 3 חודשים מיום הפסקת העבודה, מבלי שתושפע מכך תקופת האכשרה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

תקופת אכשרה לדמי אבטלה היא תקופת העבודה ששכיר עבד לפני שהפך למובטל ובמהלכה היה מבוטח בביטוח אבטלה ושולמו עבורו דמי ביטוח לאומי.

 • תקופת האבטלה מתחילה ביום שבו המבוטח נרשם לראשונה בלשכת שירות התעסוקה.
 • רק משהוכח כי התקיימה תקופת אכשרה כנדרש, ניתן לקבל דמי אבטלה, בהתאם ליתר כללי הזכאות.
שימו לב
קיצור תקופת האכשרה המזכה בדמי אבטלה בתקופת משבר הקורונה
 • למי שעבודתם הופסקה בתקופה שמתחילה ב-01.03.2020, תיחשב גם תקופת אכשרה של 6 חודשים מתוך 18 החודשים האחרונים (במקום התנאי הקבוע של 12 חודשים).
 • במקרה זה, מספר ימי הזכאות לדמי אבטלה יהיה מחצית ממספר הימים שנקבעים בתקופת אכשרה מלאה של 12 חודשי עבודה (בהתאם לגיל המבוטח ומצבו המשפחתי).
 • למידע נוסף ראו הקלות בזכאות לדמי אבטלה בתקופת משבר הקורונה.

משך תקופת האכשרה

 • עובדים בשכר יומי ועובדים בשכר חודשי נדרשים להשלים תקופה של 12 חודשים לפחות שבהם שולמו דמי ביטוח אבטלה, מתוך 18 החודשים שקדמו לתחילת תקופת האבטלה (ה-1 בחודש שבו הם נרשמים לראשונה בשירות התעסוקה).
 • החל מה-01.12.2017, תקופה של עד 3 חודשים מהיום שבו העובד הפסיק לעבוד לא תיספר בין 18 החודשים שקדמו לתחילת תקופת האבטלה, כלומר:
  • ניתן להירשם לראשונה בלשכת התעסוקה עד 3 חודשים מיום הפסקת העבודה, מבלי שתושפע מכך תקופת האכשרה.
  • במקרה כזה יבדקו אם דורש העבודה השלים 12 חודשים שבהם שולמו עבורו דמי ביטוח מתוך 18 החודשים שקדמו לסיום עבודתו, ולא מתוך 18 החודשים שקדמו ליום שבו נרשם בלשכת התעסוקה.
 • לחיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי יכולים להילקח בחשבון עד 6 חודשים מתוך תקופת השירות בחישוב תקופת האכשרה. לכן תיתכן זכאות לדמי אבטלה למי שעבדו רק 6 חודשים במהלך השנה הראשונה לשחרורם (לפרטים נוספים).
 • עבודה בחלק מהחודש נחשבת לחודש עבודה מלא, ואפילו יום עבודה אחד בחודש ייחשב כחודש עבודה בחישוב תקופת האכשרה.

מה נכלל בתקופת האכשרה

ימי היעדרות מעבודה המאריכים את תקופת 18 החודשים

 • הכשרה מקצועית, על-פי הפניה או אישור של שירות התעסוקה - עד 12 חודשים
 • מחלה או תאונה שלא שולמו בעדם דמי מחלה - עד 6 חודשים
דוגמה
תקופה שבה עובד מחלים מפגיעה ובמהלכה מקבל קצבת נכות מקרן הפנסיה
 • חופשת לידה, לפי סעיף 6 לחוק עבודת נשים, אם לא שולמו עבורה דמי לידה
 • תקופת שמירת הריון, אם לא שולמה עבורה גמלה לשמירת הריון
 • חופשה ללא תשלום לאחר לידה, לפי סעיף 7 לחוק עבודת נשים - עד כרבע ממספר החודשים שבהם העובדת עבדה, אך לא יותר מ-12 חודשים מיום הלידה
 • היעדרות מעבודה מסיבות שאינן תלויות ברצונו של העובד - עד חודש

פסקי דין

חקיקה ונהלים


הרחבות ופרסומים