נכים עשויים לקבל מהרשות המקומית הנחה בתשלומי הארנונה בהתאם לתנאים
למידע נוסף ראו באתר משרד הפנים


הרשויות המקומיות מעניקות לנכים הנחות בתשלומי הארנונה בהתאם לתנאי הזכאות.

שימו לב
אם ההנחות לא נקבעו בחוק כהנחת חובה (ראו הערות בטבלה) הרשות המקומית רשאית לא להעניק אותן או לקבוע כללים מסוימים לגביהן.

מי זכאי?

אוכלוסיות זכאים גובה ההנחה הערות
100%
 • הנחת חובה
 • ההנחה ניתנת לשטח של עד 100 מ"ר
מקבלי קצבת נכות כללית בשיעור 75% ומעלה עד 80%

בעלי נכות רפואית בשיעור 90% ומעלה

עד 40%

לנכות שנקבעה על-פי כל דין, למשל: על-ידי ועדה רפואית של משרד הביטחון או ועדות רפואיות של הביטוח הלאומי לנכות מעבודה, לנכות כללית או לפטור ממס הכנסה.

 • מקבלי גמלת ילד נכה
 • מקבלי קצבת נכות כללית שקיבלו גמלת ילד נכה ומתגוררים עם ההורים
עד 33%
66.66% הנחת חובה שניתנת:
 • לשטח של עד 70 מ"ר בדירה שמתגוררים בה עד 4 אנשים
 • לשטח של עד 90 מ"ר בדירה שמתגוררים בה 5 אנשים ומעלה
עד 66% ההנחה ניתנת:
 • לשטח של עד 70 מ"ר בדירה שמתגוררים בה עד 4 אנשים
 • לשטח של עד 90 מ"ר בדירה שמתגוררים בה 5 אנשים ומעלה
טיפ
מי שמעוניינים שתיקבע להם נכות רפואית (כללית) מטעם המוסד לביטוח לאומי שלא באמצעות תביעה לקצבת נכות, יכולים להגיש בקשה לרשות המסים ולהיבדק על-ידי ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה.
לדוגמה: גבר שחלה במחלה המוכרת כנכות לאחר שהגיע לגיל פרישה ולא יכול להגיש תביעה לקצבת נכות בגלל הגיל, אך מעוניין לקבל הטבות שניתנות לבעלי נכות רפואית ואינן מותנות בקבלת קצבת נכות.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לאגף לגביית ארנונה ברשות המקומית שבתחומה מתגוררים, ולמלא טופס לבקשת הנחה בארנונה.
 • בחלק מאתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות ישנם טפסים אותם ניתן להוריד ולמלא מראש, לדוגמה - טופס הבקשה באתר עיריית תל אביב (ניתן גם להגיש באופן מקוון), טופס הבקשה באתר עיריית חיפה.
 • אל הטופס יש לצרף מסמכים שמאשרים את הזכאות (אישור לגבי קבלת קצבה, קביעת נכות רפואית וכו'). אפשר להזמין אישורים מהמוסד לביטוח לאומי במוקד *6050 או באמצעות האתר.
 • הנחה רטרואקטיבית עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות, בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות.

ערעור

 • אם מעוניינים לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה, ניתן לפנות לגזבר הרשות המקומית.

חשוב לדעת

 • אין כפל הנחות:
  • מי שמתקיימים לגביהם מספר תנאי זכאות להנחות שונות בארנונה יהיו זכאים להנחה אחת בלבד, הגבוהה מביניהן (מומלץ לבדוק בפורטל ארנונה אם עונים על קריטריונים המזכים בהנחה גבוהה יותר).
  • אם שני אנשים הזכאים להנחה בארנונה מתגוררים באותו נכס (דירה/בית), תינתן רק הנחה אחת עבור הנכס.
 • שיעורי ההנחות ייקבעו על-ידי הרשויות המקומיות ויפורסמו מדי שנה בצו המיסים.
 • במקרים מסויימים ניתן להגיש בקשה להנחה בארנונה בשיעור של עד 70% על בסיס "נזקקות" - אם נגרמו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד-פעמי או מתמשך, או שקרה אירוע שהביא להרעה משמעותית ובלתי צפויה במצב החומרי. הזכאות נקבעת במקרים אלה בהתאם למבחן הכנסות ומספר הנפשות בבית.
 • הזכאות להנחה מותנית בכך שסכום הארנונה ישולם עד לסוף שנת הכספים (ה-31 בדצמבר של אותה שנה). אם מי שזכאים להנחה לא ישלמו את מלוא הארנונה עד סוף השנה, הם יחויבו במלוא הסכום ללא ההנחה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים