ילדים ונוער, אשר חוו פגיעה, עשויים להיות זכאים לסיוע טיפולי, לליווי לייצוג משפטי ולהקלות שונות
המדריך מיועד לילדים ונוער אשר נפגעו, וכן לכל אדם המסייע לקטינים אשר נפגעו, לצורך מיצוי זכויות הקטין בתחומים שונים


למי המדריך רלוונטי?

 • כל מי שהינם מתחת לגיל 18 אשר נפגעו על-ידי כל אדם בצורה שפוגעת בכבודם ובפרטיות הגוף שלהם.
 • כל אדם המסייע לקטין אשר נפגע כאמור.

חובת דיווח

 • כל אזרח בוגר מחויב לדווח על עבירות מסוימות שנעברו לאחרונה ("זה מקרוב") בקטין, על-ידי האחראי עליו או על-ידי בן משפחה שטרם מלאו לו 18 שנה.
 • כמו כן, חובה על מנהל או איש צוות במעון, במסגרת חינוכית או טיפולית לדווח על עבירות מסוימות שבוצעו בתחומי המקום.
 • במקרים בהם חלה חובת דיווח, יש לדווח על החשד לביצוע העבירה ללשכות הרווחה או למשטרה באזור המגורים.
 • להרחבה בנושא חובת דיווח ראו דיווח על התעללות בקטינים.

סיוע וטיפול ראשוני בקטין

 • במקרה של פגיעה בקטינים (מיידית או מתמשכת) הדורשת בדיקה רפואית, יש לפנות במהירות לחדר מיון באיזור המגורים, או למרכז הגנה. להרחבה ראו סיוע רפואי לקטינים נפגעי תקיפה.
 • מרכזי הגנה ממוקמים בנפרד מתחנות המשטרה, ומאגדים תחת קורת גג אחת את כל גורמי המקצוע הרלוונטיים לטיפול מיידי בקטינים נפגעי עבירה: גורמי חקירה, אבחון וטיפול. למידע נוסף ראו מרכז הגנה.

סיוע וטיפול ארוך טווח בקטין

 • קטינים אשר זקוקים לטיפול נפשי, יכולים לפנות ולהסתייע במרכזי טיפול לילדים ונוער הפרוסים ברחבי הארץ ומעניקים טיפול ללא תשלום. יצוין, כי מרכזי הטיפול מעניקים גם סיוע מותאם תרבותית לאוכלוסיות השונות, וכוללים למשל מטפלים מהמגזר החרדי.
 • כמו כן, ישנן אפשרויות לטיפול וסיוע נפשי חינם מטעם ארגוני סיוע רלוונטיים, המפורטים בהמשך.
 • קטינים אשר אחד מהוריהם מואשם הוא הורשע בעבירת מין או אלימות כלפיהם, זכאים להרחקת ההורה הפוגע ממעגל הטיפול בהם, כך שלא יימסר לאותו הורה כל מידע רפואי אודותיהם ולא תידרש הסכמתו לטיפול רפואי בהם.
 • ילדים עם בעיה נפשית עשויים להיות זכאים לגמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי. למידע נוסף ראו גמלת ילד נכה לילדים עם לקות נפשית.

זכויות קטין נפגע עבירה במהלך חקירת משטרה

 • קטינים מתחת לגיל 14 יחקרו במרבית המקרים על-ידי חוקר ילדים, שהוא עובד סוציאלי הרשאי בין היתר להתיר או לאסור את עדות הקטין בבית המשפט.
 • קטינים מעל גיל 14, ייחקרו על-ידי חוקר נוער, במשטרה או במרכז הגנה.
 • לתלונה על פגיעה בקטין ניתן לפנות למרכז הגנה, הממוקם בנפרד מתחנת המשטרה ובו מרוכזים הגורמים הנותנים מענה ראשוני לקטין הנפגע, כולל חוקרי ילדים וחוקרי נוער.
 • המועצה לשלום הילד מעניקה ליווי לקטינים שנפגעו מעבירות פליליות או שהיו עדים להן, בהליכי החקירה ומתן העדות. לפרטים נוספים ראו ליווי קטינים נפגעי עבירה בהליך הפלילי.
 • למידע נוסף אודות זכויות קטינים נפגעי עבירה, במהלך החקירה או המשפט ראו פורטל קטינים נפגעי עבירה, וכן פורטל נפגעי עבירה.

סיוע משפטי לקטין נפגע

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל