לא ניתן לקרוא לשירות מילואים פעיל (שמ"פ) בימים ובחגים המפורטים להלן
אין הגבלה על קריאה בימי חול המועד
למידע רשמי ראו אתר המילואים של צה"ל


 • לא ניתן לקרוא לשמ"פ שמתחיל בימים הבאים:
  • יום שישי או ערב חג, למעט לשמ"פ חד-יומי.
  • ימי שבת, חג וימי צום.
 • לא ניתן לקרוא לשמ"פ שמסתיים בימים הבאים:
  • יום ראשון או ביום חול למחרת חג, אלא אם מדובר בשמ"פ חד-יומי.
  • ימי שבת, חג וימי צום.
 • לא ניתן לקרוא לשמ"פ במהלך 12 חודשים ליותר משני חגים מתוך החגים הבאים (גם כאשר החגים חלים בשתי שנים נפרדות):
 • לא ניתן לקרוא לשמ"פ באותו חג שנה אחרי שנה ברציפות, בכל אחד מבין החגים הבאים:
  • ראש השנה.
  • סוכות (חג ראשון).
  • שמחת תורה.
  • פסח (חג ראשון).
  • שביעי של פסח (חג שני).

מי זכאי?

 • כלל חיילי המילואים.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • אין הגבלה על קריאה לשמ"פ בימי חול המועד.
 • קיים היתר לגיוס או שחרור משמ"פ בימים שהוגדרו כאסורים, במקרים של משימות פרטניות, לפי המפורט בקובץ הוראות הקריאה לשמ"פ פרק ג'.
 • חיילים בני עדות לא יהודיות שנקראו לשירות מילואים ביום חג של דתם, רשאים, אם הם מעוניינים בכך, להשתחרר לבתיהם. קצין בדרגת אל"ם ומעלה רשאי שלא לשחרר את החייל רק אם מתקיימות נסיבות צבאיות שלא מאפשרות את השחרור.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים