הקדמה:

מורשה נהיגה הוא בעל רישיון נהיגה שהמוסד לביטוח לאומי אישר לו לנהוג ברכבו של מקבל גמלת ניידות
מורשה הנהיגה יכול להתגורר במרחק אווירי של עד 1.5 ק"מ מביתו של המוגבל בניידות

מורשה נהיגה בגמלת ניידות הוא בעל רישיון נהיגה, שהמוסד לביטוח לאומי אישר לו, לפי בקשתו של המוגבל בניידות, לנהוג ברכבו.

 • מורשה לנהיגה רשאי לנהוג ברכב שנקנה בהלוואה עומדת גם כאשר המוגבל בניידות אינו נמצא ברכב.
 • כל נהג אחר רשאי לנהוג ברכב רק בהסכמת המוגבל בניידות, ובלבד שהמוגבל בניידות עצמו יימצא ברכב בעת הנהיגה.
 • הורים המעוניינים לרכוש רכב באמצעות הלוואה עומדת, אך אינם בעלי רישיון נהיגה, יכולים לבחור מורשה נהיגה עבור ילדם.

מי רשאי להיות מורשה נהיגה

 • מורשה הנהיגה יכול להיות כל אחד מאלה:
  1. קרוב משפחה של המוגבל בניידות - בן/בת זוג, בן או בת ובני זוגם, אב, אם (כולל הורה מאמץ וחורג), אח, אחות, אחיין, אחיינית, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן/בת דוד, בן/בת דודה, סב או סבתא, נכד או נכדה, שיש להם רישיון נהיגה תקף.
  2. מטפל- אדם הסועד את המוגבל בניידות במרבית שעות היממה.

מרחק בין מקומות המגורים

 • החל מאוגוסט 2013, מורשה נהיגה יכול להתגורר במרחק אווירי של עד 1.5 ק"מ מביתו של המוגבל בניידות, או במרחק גדול יותר, אם אלה הבניינים הקרובים ביותר זה לזה באותו תחום יישוב (לפני כן, המרחק שהיה קבוע בהסכם הניידות עמד על 500 מ').
 • מי שתביעתם להטבות במסגרת גמלת ניידות נדחתה בעבר בשל מגבלת מרחק מגוריהם ממורשה הנהיגה, מתבקשים להגיש תביעה חדשה לבדיקת זכאותם מחדש.
 • למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

החלפת מורשה נהיגה

 • ניתן להחליף את מורשה הנהיגה באדם אחר (העונה על הקריטריונים שנקבעו לכך), בתנאי שיינתן לכך אישור מראש ובכתב מהמוסד לביטוח לאומי.