הקדמה:

מורשה נהיגה הוא בעל רישיון נהיגה שהמוסד לביטוח לאומי אישר לו לנהוג ברכבו של מקבל גמלת ניידות
מורשה הנהיגה צריך להתגורר בקרבתו של המוגבל בניידות
מוגבל בניידות שאין לו רשיון נהיגה תקף יהיה זכאי לגמלת ניידות בתנאי שאושר לו מורשה נהיגה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

מורשה נהיגה הוא אדם בעל רישיון נהיגה שהמוסד לביטוח לאומי אישר לו, לפי בקשתו של המוגבל בניידות, לנהוג ברכבו.

 • מורשה הנהיגה רשאי לנהוג ברכב שנקנה בהלוואה עומדת גם כאשר המוגבל בניידות אינו נמצא ברכב (כל נהג אחר רשאי לנהוג ברכב רק בהסכמת המוגבל בניידות, ובתנאי שהמוגבל בניידות עצמו יימצא ברכב בעת הנהיגה).
 • הורים המעוניינים לרכוש רכב באמצעות הלוואה עומדת, אך אינם בעלי רישיון נהיגה, יכולים לבחור מורשה נהיגה עבור ילדם.

מי רשאי להיות מורשה נהיגה

 • כדי שהמוסד לביטוח לאומי יאשר לאדם להיות מורשה נהיגה עליו לענות על כל התנאים הבאים:
  • הוא בעל רישיון נהיגה תקף.
  • הוא מתגורר עם המוגבל בניידות באופן קבוע באותו בניין, או שהמרחק האווירי בין בתיהם אינו עולה על 1.5 ק"מ, או שהם מתגוררים בבתים הקרובים ביותר זה לזה בתחום של אותו יישוב.
  • הוא קרוב משפחה של המוגבל בניידות או אדם המטפל בו:
   • קרוב משפחה של המוגבל בניידות יכול להיות בן/בת זוג, בן או בת ובני זוגם, אב, אם (כולל הורה מאמץ וחורג), אח, אחות, אחיין, אחיינית, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן/בת דוד, בן/בת דודה, סב או סבתא, נכד או נכדה.
   • מטפל הוא מי שסועד את המוגבל בניידות במרבית שעות היממה ומתחייב להסיעו באופן קבוע עבור צרכיו היומיומיים.

החלפת מורשה נהיגה

 • ניתן להחליף את מורשה הנהיגה באדם אחר העונה על הקריטריונים שנקבעו לכך, בתנאי שיינתן לכך אישור מראש ובכתב מהמוסד לביטוח לאומי.

חשוב לדעת

קבלת הודעה בדואר על החלטת הוועדה
אם נקבעו אחוזי מוגבלות בניידות המזכים בגמלה ניתן להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לגמלת ניידות
מי שזקוקים לרכב מיוחד יופנו לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים
קבלת הודעה בדואר על החלטת המוסד לביטוח לאומי
אם המצב הבריאותי החמיר (או חלפו 42 חודשים) אפשר לעבור ועדה רפואית חוזרת

חקיקה ונהלים