מורשי נהיגה הם בעלי רישיון נהיגה שהמוסד לביטוח לאומי אישר להם לנהוג ברכב של מי שזכאי/ת לגמלת ניידות
מורשי הנהיגה צריכים להתגורר בסמוך למקבל/ת גמלת הניידות
אנשים עם מוגבלות בניידות שאין להם רישיון נהיגה תקף צריכים שיאושר להם מורשה נהיגה כדי להיות זכאים לגמלת ניידות

מורשי נהיגה הם בעלי רישיון נהיגה שהמוסד לביטוח לאומי אישר להם לנהוג ברכב של מקבל גמלת ניידות לפי בקשתו.

 • מורשי הנהיגה רשאים לנהוג ברכב שנקנה בהלוואה עומדת גם כאשר המוגבל בניידות לא נמצא ברכב (כל נהג אחר רשאי לנהוג ברכב רק בהסכמת המוגבל בניידות, ובתנאי שהמוגבל בניידות עצמו יימצא ברכב בעת הנהיגה).
 • הורים ללא רישיון נהיגה שילדם זכאי לגמלת ניידות והם מעוניינים לרכוש רכב באמצעות הלוואה עומדת יכולים לבחור מורשה נהיגה עבור ילדם.
 • התהליך הכללי שנדרש כדי לקבל הטבות במסגרת גמלת ניידות מתואר בתרשים הבא:
פנייה לוועדה רפואית של משרד הבריאות לקביעת מוגבלות בניידות
קבלת הודעה בדואר על החלטת הוועדה
אם נקבעו אחוזי מוגבלות בניידות שמזכים בגמלה הביטוח הלאומי יטפל בתביעה
מי שזקוקים לרכב מיוחד יופנו לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים
קבלת הודעה בדואר על החלטת המוסד לביטוח לאומי
אם המצב הבריאותי החמיר (או חלפו 42 חודשים) אפשר לעבור ועדה רפואית חוזרת

מי רשאים להיות מורשי נהיגה

 • מי שעונים על כל התנאים הבאים יכולים לקבל אישור מהמוסד לביטוח לאומי להיות מורשי נהיגה:
  1. הם בעלי רישיון נהיגה תקף.
  2. הם מתגוררים עם האדם המוגבל בניידות באופן קבוע באותו בניין, או שהמרחק האווירי בין בתיהם לא עולה על 1.5 ק"מ, או שהם מתגוררים בבתים הקרובים ביותר זה לזה בתחום של אותו יישוב.
  3. הם קרובי משפחה או מטפלים של האדם המוגבל בניידות:
  • קרובי משפחה של האדם המוגבל בניידות יכולים להיות בן/בת הזוג, ילדים ובני זוגם, הורים (כולל הורים מאמצים וחורגים), אח, אחות, אחיין, אחיינית, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן/בת דוד, סב, סבתא, נכד או נכדה.
  • מטפלים יכולים להיות מורשי נהיגה אם הם מטפלים במוגבל בניידות ברוב שעות היממה ומתחייבים להסיעו באופן קבוע עבור צרכיו היומיומיים.

בקשה לאישור מורשה נהיגה

 • כאשר מקבלים פנייה להשלים את מסמכי התביעה לגמלת ניידות יש למלא בקשה לאישור נהגים ברכב עם פרטי הנהגים שמעוניינים בהם כמורשי נהיגה.
 • הנהגים יצהירו בטופס הבקשה שהם עונים על התנאים.
 • הנהגים צריכים לחתום גם על כתב התחייבות כמורשי נהיגה.

החלפת מורשה נהיגה

 • אם מעוניינים להחליף את מורשה הנהיגה באדם אחר שעונה על הקריטריונים יש לקבל אישור מראש ובכתב.
 • ניתן להגיש את בקשת ההחלפה בכתב באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי או לשלוח בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.
 • יש לצרף לבקשה כתב התחייבות עם חתימתו של מורשה הנהיגה החדש (חלק ב' או ג' בנספח לטופס).

חשוב לדעת

 • אנשים עם מוגבלות בניידות שאין להם רישיון נהיגה תקף צריכים שיאושר להם מורשה נהיגה כדי להיות זכאים לגמלת ניידות.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים