הקדמה:

תכנית "מחיר מטרה" נועדה לאפשר לרוכשי דירה ראשונה ולמשפרי דיור לרכוש דירה חדשה במחיר נמוך יחסית למחירי השוק באותו אזור
התכנית פעלה עד אוקטובר 2018
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון