הקדמה:

כל אדם שנטל משכנתא (הלוואה לדיור), רשאי להחליף משכנתא קיימת במשכנתא חדשה (מיחזור משכנתא)
בפועל, מדובר בהחזר מלוא סכום המשכנתא הקיימת (פירעון מוקדם מלא) מכספי משכנתא חדשה שתילקח
לבעל המשכנתא הזכות לבחור האם לקחת את המשכנתא החדשה מאותו הבנק ממנו לקח את המשכנתא הקיימת או מבנק אחר
מיחזור משכנתא עשוי להיות כרוך בתשלום עמלות גבוהות, ולכן מומלץ להתייעץ עם יועץ משכנתאות או בעל מומחיות בתחום בטרם ביצוע מיחזור משכנתא
למידע נוסף ראו אתר משרד האוצר


לכל אדם שנוטל משכנתא (הלוואה לדיור) רשאי להחליף את המשכנתא הקיימת, במשכנתא חדשה (מיחזור משכנתא).

 • מיחזור משכנתא הינו שילוב של שתי פעולות נפרדות: נטילת משכנתא חדשה והחזר מלוא סכום המשכנתא הקיימת בתשלום אחד (פירעון מוקדם מלא), מכספי המשכנתא החדשה.
דוגמה
מקרים בהם מקובל לשקול את האפשרות לבצע מיחזור של משכנתא
 • קושי לעמוד בהחזר המשכנתא כתוצאה מירידה בהכנסות או עליה בהוצאות - מיחזור משכנתא עשוי לאפשר פריסת התשלומים לשנים נוספות והקטנת ההחזר החודשי.
 • הריבית במשק ירדה ותנאי השוק השתנו (לעומת התנאים במועד נטילת המשכנתא) - מיחזור המשכנתא עשוי להביא לתנאי החזר נוחים יותר והפחתה בעלויות.
 • הריבית במשק עלתה והאינפלציה (עליית מחירים) במשק גבוהה וסכום ההחזר החודשי עבור המשכנתא עלה - מיחזור המשכנתא עשוי לאפשר פריסת תשלומים נוספת ואפשרות לשנות את מסלולי ההלוואה במשכנתא (כולם או חלקם).
 • לידי בעל המשכנתא הגיע סכום כסף שיכול לאפשר לו להחזיר בבת אחת את מלוא יתרת המשכנתא או חלק מסוים ממנה - מיחזור משכנתא עשוי לאפשר קיצור תקופת המשכנתא באמצעות הגדלת סכום ההחזר החודשי והפחתה בתשלום הריבית.


מי זכאי?

 • מיחזור משכנתא יתאפשר רק אם יתקיימו 2 התנאים הבאים:
  1. על הסכום שנותר לתשלום במשכנתא הקיימת להיות לפחות 10% מסכום המשכנתא המקורי.
  2. בעל המשכנתא עומד בדרישות ובתנאי הבנק לקבלת משכנתא חדשה.

תהליך מימוש הזכות

 • ביצוע מיחזור משכנתא מורכב משני תהליכים שונים, אך מקבילים:
  • נטילת משכנתא חדשה - יש לפנות לבנק המעניק משכנתאות (מהבנק ממנו נלקחה המשכנתא הנוכחית או מבנק אחר), לבקש לקבל משכנתא חדשה וליידע את הבנק בדבר הרצון לעשות זאת כחלק ממיחזור משכנתא.
  • החזר מלוא סכום המשכנתא הקיימת - יש לפנות לבנק ממנו נלקחה המשכנתא הקיימת ולבקש להחזיר את מלוא הסכום שנותר לתשלום המשכנתא הנוכחית מכספי המשכנתא החדשה. למידע נוסף ראו פירעון מוקדם של מלוא סכום המשכנתא.
 • על בעל המשכנתא להחזיר את הסכום שנותר לתשלום המשכנתא הקיימת בתשלום אחד בלבד וייתכן שיידרש לשלם עמלות בגין פעולה זו. למידע נוסף ראו עמלות פירעון מוקדם למשכנתא.

חשוב לדעת

 • אין מגבלה על מספר הפעמים בהן ניתן לבצע מיחזור משכנתא (כפוף לתנאי ההלוואה ולתשלום עמלות).
 • בעלי תעודת זכאות מטעם משרד הבינוי והשיכון המקבלים סיוע במשכנתא ומעוניינים לבצע מיחזור משכנתא:
  • פטורים מתשלום עמלות הפירעון המוקדם בגין החזר מלוא סכום המשכנתא הקיימת.
  • עשויים להיות מחויבים בגין עמלות שונות הכרוכות בלקיחת המשכנתא החדשה.
  • עשויים להיות מחויבים בתשלום עמלות פירעון מוקדם בעתיד אם יבקשו לבצע פירעון מוקדם למשכנתא החדשה.
  • יידרשו במקרה של אי-עמידה בתשלומי המשכנתא החדשה, להסדיר את החוב ישירות מול הבנק ולא יהיו זכאים לפנות לוועדת החריגים לפי חוק הלוואות לדיור, אליה רשאים לפנות בעלי משכנתאות מטעם משרד הבינוי והשיכון.
 • מומלץ לברר מול סוכנות הביטוח מטעם הבנק או המבטח הפרטי, האם למיחזור המשכנתא יש השלכות על ביטוח המשכנתא.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


פסקי דין


הרחבות ופרסומים