הקדמה:

יורש המבקש לממש נכסיו של נפטר, יגיש בקשה מתאימה לרשם לענייני ירושה
אם הנפטר הותיר צוואה תוגש בקשה לצו קיום צוואה, ואם הנפטר לא הותיר צוואה תוגש בקשה לצו ירושה

לשם מימוש הנכסים של אדם שנפטר, יש צורך לפנות אל הרשם לענייני ירושה באחת משתי הבקשות:

  1. במקרה שהמנוח הותיר צוואה - בקשה לצו קיום צוואה.
  2. במקרה שהמנוח לא הותיר צוואה - בקשה לצו ירושה.

חשוב לדעת

  • כל אדם שבידו צוואה חייב למוסרה, במקור או בהעתק מאושר, לבית המשפט - מיד לאחר שנודע לו על מות המצווה. המפר הוראה זו צפוי לדין פלילי.
  • אם נמצאה צוואה שנכתבה על-ידי המנוח אחרי הצוואה שהפקיד אצל הרשם לענייני ירושה, הצוואה האחרונה היא הקובעת, גם אם לא הופקדה אצל הרשם.

חקיקה ונהלים

תודות