הקדמה:

יורש המבקש לממש נכסיו של נפטר, יגיש בקשה מתאימה לרשם לענייני ירושה
אם הנפטר הותיר צוואה תוגש בקשה לצו קיום צוואה, ואם הנפטר לא הותיר צוואה תוגש בקשה לצו ירושה

חשוב לדעת

תודות