חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה בהתאם לתנאי הזכאות
בחישוב תקופת האכשרה שנדרשת לזכאות יכולים להילקח בחשבון עד 6 חודשי שירות
מי שלומדים בהכשרה מקצועית בשנה הראשונה לשחרור זכאים לדמי אבטלה בתקופת הלימודים ללא תלות בתקופת אכשרה


חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה בהתאם לתנאי הזכאות.

 • בחישוב תקופת האכשרה הנדרשת לזכאות יכולים להילקח בחשבון עד 6 חודשים מתוך השירות הצבאי או השירות הלאומי-אזרחי.
 • מי שהחלו ללמוד בהכשרה מקצועית דרך שירות התעסוקה בשנה הראשונה לאחר השחרור פטורים מתקופת אכשרה.
 • מי שבשנה הראשונה לשחרור התפטרו מהעבודה כדי ללמוד בהכשרה מקצועית ייחשבו כמי שעזבו את העבודה מסיבה מוצדקת.
 • אחרי שנה מהשחרור יחולו עליהם תנאי הזכאות הרגילים.

סכום דמי האבטלה (נכון ל-2024)

 • דמי אבטלה מחושבים לפי השכר שקיבלו המובטלים לפני תקופת האבטלה.
 • לחיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי שהתחילו את תקופת האבטלה שלהם בשנה הראשונה לשחרור, סכום דמי האבטלה לא יפחת מ-128.37 ₪ ליום.
 • לפרטים על סכומי דמי האבטלה בשנים קודמות ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

תקופת הזכאות

 • למי שהתחילו את תקופת האבטלה שלהם בשנה הראשונה לשחרור המספר המירבי של ימי אבטלה שיוכלו לקבל הוא 70 ימים.
 • ללומדים בהכשרה מקצועית בשנה הראשונה לשחרור:
  • המספר המירבי של ימי האבטלה בתקופת ההכשרה המקצועית הוא 70.
  • למי שלא השלימו 12 שנות לימוד המספר המירבי של ימי האבטלה בתקופת ההכשרה המקצועית הוא 138.

מי זכאי?

 • חיילים שהשתחררו משירות חובה (לא כולל מי ששוחררו בשל "אי-התאמה") ומסיימי שירות לאומי-אזרחי, שצברו את תקופת האכשרה הנדרשת (12 חודשי עבודה לפחות מתוך 18 החודשים שקדמו לתקופת האבטלה, שבהם שולמו דמי ביטוח אבטלה).
 • בחישוב תקופת האכשרה יכולים להילקח בחשבון עד 6 חודשים מתוך תקופת שירות החובה או השירות הלאומי-אזרחי, לכן מי שעבדו לפחות 6 חודשים (רצופים או לא רצופים) במהלך השנה הראשונה לשחרורם יוכלו להיות זכאים.
 • מסיימי שירות לאומי-אזרחי יהיו זכאים אם שירתו 24 חודשים לפחות.
 • מי ששירתה בשירות לאומי-אזרחי 6 חודשים לפחות ונישאה בתוך 30 ימים מהיום שבו הפסיקה בפועל את השירות, תיחשב כמי ששירתה 24 חודשים ותנאי הזכאות יחולו גם עליה.  

משוחררים מצבא קבע

 • מי ש​השתחררו משירות בקבע יהיו זכאים לדמי אבטלה בהתאם לכללי הזכאות החלים על כל מובטל אחר שאינו חייל משוחרר.
 • חודשי השירות בקבע ייחשבו להם כמו חודשי העבודה (תקופת האכשרה) של עובדים שכירים.

תהליך מימוש הזכות

 • כדי לקבל את דמי האבטלה בפעם הראשונה, יש להירשם רישום ראשוני ללשכת התעסוקה.
 • לאחר מכן יש להתייצב בלשכה כדורשי עבודה.
  • מי שלומדים בהכשרה מקצועית לא מחויבים להתייצב בלשכת התעסוקה.
 • במקביל, יש להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה.
 • ניתן גם להירשם בשירות התעסוקה ולהגיש תביעה לביטוח הלאומי באמצעות טופס אחד משולב במערכת ההזדהות הלאומית, ולהתייצב בשירות התעסוקה לאחר מכן.
 • למידע נוסף על ההליך ראו הגשת תביעה לדמי אבטלה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים